כיצד לבצע בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל בבנק היא הליך שיש לנקוט בו באמצעות עורך דין במידה והלקוח מקבל מכתב התראה מהבנק על הגבלה שהוחלה על חשבונו. בדיקת חשבון מוגבל נעשית כאמור כאשר עולה בעיה בחשבון הבנק של הלקוחות, אשר בשל כך הבנק הטיל הגבלות על פעילות בחשבון לאור בעיות בהתנהלות.

לקוח מוגבל ייאלץ לשאת בהגבלות שהוטלו על חשבונו, ובאי הנוחות הנלווית למצב, לדוגמא, לא יתאפשר ללקוח להזמין ולהשתמש בפנקסי שיקים, לעיתים אף לא יתאפשר לו להוציא כרטיס אשראי בנקאי. במאמר זה נסביר מה הן בפועל ההשלכות של חשבון מוגבל, מתי צריך לבקש בדיקה של חשבון מוגבל בבנק, איך מתמודדים עם חשבון מוגבל בבנק, ועוד.

ההכרזה על חשבון מוגבל בבנק נעשית על ידי מנהל בכיר במערכת הבנקאית, ומצב זה מתרחש  באם הבנק קיבל הוראה על ביצוע פעולת שינוי החשבון לחשבון מוגבל מרשות האכיפה והגבייה – ההוצאה לפועל. הוראה זו תינתן לרוב כחלק מהטלת סנקציות על לקוחות חייבים, או במצבים אחרים, בהם כפי שמוגדר על פי חוק, במשך 12 חודשים, חזרו בחשבון הבנק לפחות 10 שיקים שאי אפשר היה לפרוע, בשל חוסר כיסוי.

הרבה שאלות עולות כאשר מדובר על חשבון מוגבל בבנק ועל בירור חשבון מוגבל.

איזה הגבלות מוטלות על חשבון הבנק של הלקוח וכיצד ההגבלות משפיעות על הלקוח ישירות?. חשבון בנק הופך למוגבל, איך אפשר לבדוק חשבון מוגבל, מה הן המשמעויות של להיות לקוח בעל חשבון מוגבל בבנק,  מה הם ההבדלים בין חשבון מוגבל בבנק לבין חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, וכיצד ניתן לטפל בהגבלה על החשבון ולבטל אותה. בהמשך נספק תשובות לכל השאלות.

מתי מגדיר בנק ישראל מגדיר חשבון לקוח כחשבון מוגבל בבנק?

רוצים לבצע בדיקת חשבון מוגבל? בדיקה כזו נעשית לרוב דרך המערכת הבנקאית או על ידי גורם מקצועי – עורך דין המתמחה בתחום החייבים, שילווה אתכם בתהליך הבדיקה, על מנת להבין האם יש אכן הגבלה על החשבון ומה המצב בדיוק.

בדיקת חשבון בנק מוגבל – חשבון בנק מוגבל,  על פי חוק השיקים ללא כיסוי, משנת תשמ"א 1981, גורס כי חשבון בנק יהפוך להיות חשבון מוגבל  אם בפרק זמן של 12 חודשים חזרו 10 שיקים המשויכים לחשבון הבעייתי, או יותר, כאשר יש טווח זמן של 15  ימים לפחות בין צ'ק לצ'ק שחזר.

לקוחות הבנק אשר מוגדרים בחשבון כבעלי הרשאת חתימה ומיופי כוח, יקבלו גם הם התראה מסודרת מהבנק לאחר סירוב של 5 צ'קים, וזאת בכדי שיוכלו לנסות למנוע מצב של החמרה ועוד צ'קים שיחזרו ולא יכובדו, ובכך למנוע מהחשבון להפוך למוגבל.

את ההתראה על הצ'קים החוזרים והאזהרה לפני הפיכת החשבון לחשבון מוגבל, הלקוחות יקבלו ישירות מהבנק, בתוך 5 ימי עסקים מהמועד שהופקד ולא כובד הצ'ק החמישי.

אחרי שהצ'ק ה-10 חוזר, הבנק יוציא הודעה רשמית על הפיכת החשבון לחשבון מוגבל, ללקוח, ולכל מורשי החתימה ומיופי הכוח בחשבון, ובמקביל, תועבר הודעה על כך גם למפקח על הבנקים.

מהי המשמעות של חשבון מוגבל עבור הלקוח?

אם קיים סיכון ממשי להפיכת חשבון הבנק הפרטי או העסקי לחשבון מוגבל  הדבר אומר שהלקוח יוגבל בפעולות האפשריות בחשבונו, ואף יסומן כלקוח בעייתי בבנק, בבנק ישראל וב-BDI. משמע הדירוג שלו ייפגע ויש לכך השלכות ארוכות טווח. ההשפעה המידית של חשבון מוגבל היא נטרול האפשרות להשתמש בפנקסי צ'קים. לא יהיה ניתן להשתמש באמצעי תשלום זה יותר, וחמור מכך, צ'קים שכבר חולקו לא יכובדו מרגע הטלת ההגבלה, מה שעשוי ליצור סיטואציות לא נעימות כלל בין הלקוח לבין אנשים ששילם להם באמצעות צ'קים. במידה והחשבון הבעייתי הוא חשבון משותף לשני אנשים, כדוגמת בני זוג, רצוי מאוד שאחד מבני הזוג ידאג לצאת מבעוד מועד מהבעלות על החשבון הבעייתי, ויפתח לעצמו חשבון נפרד באותו הבנק או בבנק אחר, לבחירתו. הפרדת הכוחות הזו תהיה לרשת ביטחון עבור הלקוח ושותפיו לחשבון.

כאשר חשבון בנק אחד משתנה לחשבון מוגבל, במקום ששני בני הזוג השותפים בחשבון יסתבכו עם המערכת הבנקאית ויוגדרו לקוחות מוגבלים, יוכל אחד מהם לקבל מרווח נשימה ופעולה בזכות  חשבון הבנק השני שהקים ועומד לרשותו, וכמובן שכאשר בן או בת הזוג יצאו מהבעלות על החשבון האמור, ולא יהיו קשורים למעשה לחשבון הבעייתי, מכאן שלא יוכרזו בעצמם כלקוחות מוגבלים.

כמובן שבכל שלב מומלץ ורצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום על מנת שיבצע בדיקת חשבון מוגבל כדי לדעת מה הרקע למצב, מה הסטטוס שלכם בבנק, וכיצד ניתן לפתור את הבעיה.

חשוב לדעת כי הטיפול בחשבון מוגבל לא מסתכם רק בחלק הביורוקרטי והטכני. צריך לערוך בדק בית מעמיק ויסודי ולדאוג לכך שהנסיבות וההתנהלות שהובילו למצב שבו החשבון בבנק הפך לחשבון מוגבל, יטופלו, כך שהבעיה לא תחזור על עצמה, ועל אחת כמה וכמה לא תחמיר.

יש לציין כי במידה והבנק יטיל עוד הגבלות על אותו לקוח, במשך שלוש שנים מהמועד בו הוטלו ההגבלות הראשונות על חשבון הבנק, סביר להניח שהחשבון יהפוך לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, וזה מצב שחייבים להימנע ממנו.

במידה וחשבון הבנק משתנה לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, ההגבלות שיוטלו על בעלי החשבון יהיו חמורות בהרבה מההגבלות המוטלות במצב של חשבון מוגבל, וההשלכות לכך ילכו עם הלקוח למשך שנתיים קדימה לכל הפחות. יתר על כן, הרבה יותר קשה, באופן משמעותי, לבצע בדיקת חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות ולפעול לפתרון מצב זה, כך שכדאי להימנע מלהגיע לסיטואציה כזו בכל דרך, וחשוב מאוד להיוועץ בעורך דין שמבין בתחום, ויוכל לסייע.

 

חשבונות בנק מוגבלים בנסיבות מחמירות

סעיף 3ג לחוק השיקים ללא כיסוי, קובע כי לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח שחשבון הבנק בניהולו הפך לחשבון מוגבל, ובמהלך אותה תקופה בה החשבון היה בסטטוס מוגבל, חשבון נוסף שלו שינה סטטוס גם הוא לחשבון מוגבל.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, הוא חשבון בנק מוגבל שלבעלי החשבון אשר מנהלים את החשבון בבנק לבדם או עם עוד שותף או מספר שותפים, יש יותר מחשבון אחד בסטטוס של חשבון מוגבל, או שקיים חשבון בניהולם ועליו הגבלה בפעם השנייה או יותר.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות יישאר בסטטוס הזה שנתיים, כאשר בשנתיים האלה, יחולו על בעל החשבון כל המגבלות הידועות שמוטלות על לקוחות מוגבלים בנוהל הרגיל, אך אם ההגבלה משנה סטטוס והופכת להיות הגבלה בנסיבות מחמירות, וללקוח יש חשבונות נוספים בבנק תחת בעלותו, כל חשבונותיו יהפכו לחשבונות מוגבלים, ולא רק אותו חשבון בו חזרו הצ'קים. נוסף על כך, כל ההגבלות יוטלו גם על חשבונות בהם הלקוח שותף, או בחשבונות שבהם הוא מיופה כוח.

במידה ולקוח מוגבל בנסיבות חמורות הנו בעל חשבון בנק שלא  בסטטוס מוגבל, ובו יש עוד שותפים בניהול החשבון – השותפים יהפכו בעצמם להיות לקוחות מוגבלים רק בשל אותו חשבון משותף.

עם זאת, בניגוד ללקוח שממנו נבעה הבעיה, לשותפים הנוספים בחשבון יתאפשר לפתוח עבור עצמם חשבונות בנק אחרים ללא בעיה, ובלי שום הגבלות.

כמו כן, השותפים בחשבון הבנק המוגבל יוכלו להוציא את הלקוח הבעייתי מניהול החשבון המשותף, ב כך להשתחרר מהמגבלות החמורות שהוטלה על החשבון שלהם.

אפשרות נוספת שעלולה להוביל את החשבון שלכם להפוך לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, היא במידה והחשבון הוכרז כבר בעבר כחשבון מוגבל ועכשיו, עתיד להפוך למוגבל שוב, וזאת באם עתידה לחול עליו ההגבלה בטווח זמן של שלוש שנים ממועד ביטולה של ההגבלה הקודמת שחלה  על חשבון הבנק.

המשמעות היא בעיקר מבחינת סטטוס הגבלת חשבון בנסיבות מחמירות, היא שכל החשבונות של הלקוח, בהם יש שימוש בפנקסי צ'קים,  הלקוח הפרובלמטי, יוגבלו כל החשבונות באופן גורף.

בעיה אחרת היא שגם במקרה זה יוגבלו חשבונות נוספים בבעלותו של אותו לקוח, בהם יש עוד שותפים שיושפעו מהמצב, וכמו כן גם חשבונות בהם הלקוח מוגדר כמיופה כוח.

בדיקת חשבון מוגבל – האם אפשר לבטל את ההגבלה על החשבון?

הגבלה שמטיל בנק ישראל יחד עם הגבלות נוספות של החשבון בבנק, חוסמות את פעילותו של החייב, לא מאפשרות לו לגייס אשראי, וכמובן שמקשות על כל ההתנהלות הפיננסית שלו, כולל ניהול תזרים המזומנים בחשבון הבנק לצרכי היומיום.

כאשר מדובר בלקוח חייב שביקש להשית על עצמו את ההגבלה על ידי הגשת בקשה לאיחוד תיקים אצל רשם ההוצאה לפועל, לא יהיה ניתן לבטל את ההגבלה.

בנסיבות בהן ניתן להסיק כי במקרה של הלקוח החייב לבנק, ואין באמת כל הגיון כלכלי להטיל עליו מגבלות במטרה להגן על הציבור מפניו – כי בסופו של דבר זוהי המטרה העיקרית של ההגבלות על החשבון, הגנה על הציבור מפני משיכת שיקים ללא כיסוי, וכן הגנה על החייב שלא ייצור לעצמו חובות נוספים ויחמיר את מצבו הכלכלי,  יהיה אפשר לבטל את ההגבלה.

כאשר אנו בוחנים הגבלת חשבון בנק שנעשתה בעקבות חזרתם של מעל 9 צ'קים ללא כיסוי, לא ניתן יהיה לבטל את ההגבלה.

במקרים כאלה צריך לעתור לצו שיפוטי של בית משפט, ולאחר שמגיש הבקשה הוכיח כי היה מקום לכבד את אותם הצ'קים שסורבו על ידי הבנק, ניתן יהיה לפעול לביטול ההגבלה על החשבון.

בסופו של דבר, כאשר מדובר בהגבלה שהמקור שלה מוטל בספק, ניתן יהיה לבטלה באם החייב מראה כי המצב אירע בתום לב, וכי הוא פועל להסדרת החוב ומוסר מידע בשקיפות מלאה באשר להכנסותיו ולהוצאותיו.

כמובן שאפשר לפנות לבנק ישראל לבירורים שונים ו/או הגשת קובלנות בנושא, ו/או באם יש סברה כי החשבון הפך לחשבון מוגבל בשל טעות. הטוב ביותר במצבים האלו הוא לפנות לעורך דין מומחה בעניין שמטפל לכם בזריזות ומבקש ביטול הגבלה בבנק

במידה ורשם ההוצאה לפועל יראה לנכון להיעתר לבקשה לביטול ההגבלה בבנק ישראל, באם הוא נוכח לראות שאכן אין כל סכנה ביצירה של חובות נוספים מצד בעל החשבון.

לדוגמא, כאשר החייב סגר כבר את העסק שלו, אשר בעקבותיו נקלע לחובות, ועתה הוא עובד רק כשכיר ומושך צ'קים לטובת תשלום שכירות בלבד, נשאלת השאלה האם צריך לאפשר לחייב שימוש בכרטיס אשראי, ולהעניק לו אשראי בהתאמה, האם הוא ראוי לכך.

במהלך תקופת הקורונה עלתה סיבה נוספת לביטול ההגבלה, שיכולה להיות מוגשת מטעם החייב, וזאת נוכח המצב והשינויים בנסיבות בעקבות הקורונה, הדוחקות את הלקוח לבצע פעולות 'מרחוק', באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט לצורך העניין, וגם בשל  סיבה זו, יש מקום להקל בהגבלות כנגד החייב, ולהיעתר בחיוב לבקשתו לביטול ההגבלה על חשבונו.

בכל מצב מומלץ וחשוב לפנות להיוועץ ולהיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בטיפול בחייבים, על מנת שיסייע בפתרון הבעיה, ביעילות ובמהירות האפשרית.
ביטול הגבלה בבנק היא אפשרית-צריך לפעול מיד ומהר !!

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן