לקוח מוגבל מיוחד בבנק

אנו ממש מזדהים עם המצב שלכם. זה לא פשוט להיקלע למצב כלכלי קשה, ולהפוך להיות לקוח מוגבל מיוחד בבנק. קשיים בניהול חשבון הבנק שלכם, עשויים להיות בעוכריכם ולהביא את למצב שבו הסטטוס שלכם ישתנה. למצב שבו תוגדרו על ידי בנק ישראל בתור בנק ישראל חשבון מוגבל מיוחד. יש כל מיני סוגים של הגבלה בחשבון הבנק, וסדר הגודל שלהם קשור לסוג החשבון שלכם שהוגבל. בין אם זה מוגבל, חמור או הגבלה מיוחדת בבנק ישראל. כאשר הסטטוס שלכם יוגדר בתור מוגבל מיוחד חשבון בנק תוכרזו ותדווחו באמצעות בנק ישראל כלקוחות מוגבלים מיוחדים בבנק, ומיד ייכנסו ההגבלות בחשבון שלכם לתוקף, ולמעשה בכל בנק מסחרי ברחבי מדינת ישראל. 

 

מה זה חשבון מוגבל מיוחד?

והשאלה שפותחת את המאמר הזה מקורה בשאלה – " מה זה חשבון מוגבל מיוחד?", ועליה נמהר לתת את המענה. במידה וחשבון הבנק שלכם הוגבל באופן מיוחד, בוודאי יהיה זה באחד מן התרחישים שכדלקמן –

  • במידה והוטלו עליכם מגבלות באמצעות הרשם של ההוצאה לפועל, בהתאם לסעיפים 66, או לחלופין 69 (ד) לחוק ההוצאה לפועל.
  • במידה והכריזו עליכם כפושטי רגל.
  • במידה והוטל עליכם צו הגבלה באמצעות בית דין רבני, יש להניח, כסרבני גט.

משך ההגבלה המיוחדת שתוטל עליכם תהיה לפי הקביעה של הרשות המוסמכת, אשר הינה האחראית להגבלה המיוחדת שלכם, אבל אי אפשר להמשיך את ההגבלה המיוחדת למעלה מחמש שנים. במידה ולא תחמו לכם את עת ההגבלה המיוחדת, מי שמוסמך לעשות זאת יגביל את תקופת ההגבלה המיוחדת שלכם לשנה בלבד.

מה הם התרחישים שיביאו אתכם לכדי הכרזה כי החשבון שלכם הינו חשבון מוגבל מיוחד בבנק?

ובכן, להלן שאלה מאוד עניינית, שתשובתה כרוכה בשלושה סעיפים, השאלה – "מה הם התרחישים שיביאו אתכם לכדי הכרזה כי החשבון שלכם הינו חשבון מוגבל מיוחד בבנק? ונמצה את העניין מתוך המענה, כי רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל עליכם את החובה של חשבון בנק מוגבל מיוחד בהתקיים שלושה תרחישים, כלעיל –

  • המעמד של חשבון מוגבל חמור הוצאה לפועל יינתן לכם באם תתחמקו לשלם את החובות שלכם, בהתקיים אחד מן שני התנאים כלהלן – עברו שישה חודשים ממועד החוב וממועד ההזהרה שקיבלתם, וסך החוב עולה על אלפיים וחמש מאות ₪, או לחלופין באם עברו שניים עשר חודשים מעת קבלת האזהרה של חוב מצטבר בסך חמש מאות ₪.
  • תהיה לכם הגדרה של חשבון מוגבל מיוחד הוצאה לפועל כאשר רשם ההוצאה לפועל בא לכדי הקביעה כי אתם בעלי יכולת של השתמטות מכל תשלום החובות שלכם, ללא הספקה של מענה מניח את הדעת לחוסר עמידה בתשלום החוב, ובלבד שסך כל החובות שהשכלתם לצבור בהוצאה לפועל הוא רב מן הסכום של חמש מאות ₪.
  • אותו הדין תופס במידה ומקור החובות שלכם נמצא בדמי מזונות שמגיעים לבת הזוג שלכם, או לילדים המשותפים שלכם, חוץ מחוב של דמי מזונות, אשר בתחום אחריותו של המוסד לביטוח לאומי, בהתאם להבטחת תשלום של חוק המזונות.

כיצד באות לידי ביטוי השלכות חשבון מוגבל מיוחד?

והרי שאלה שאין שניה לה – "כיצד באות לידי ביטוי השלכות חשבון מוגבל מיוחד"?, והיא תזכה אתכם במענה קצר ולעניין. באם הוכרזתם בתור בעלי חשבון מוגבל במיוחד, מי שיקצוב את תקופת ההגבלה המיוחדת שלכם הוא לא אחר מאשר הרשות המוסמכת, כמו למשל – בית הדין הרבני, בתי המשפט או ההוצאה לפועל. כאשר מגבילים את זמן ההגבלה בסך חמש שנים, באם אין צוין בפירוש שמשך זמן ההגבלה המיוחדת נועד רק לשנה אחת. בתום הצהרת הבנק שלכם, כי החשבון שלכם נחשב לחשבון מוגבל מיוחד, ולאחר הדיווח הרשמי לבנק ישראל, הבנק שלכם לא יוכל לבטל את ההגבלה המיוחד עד שתיגמר תקופת ההגבלה המיוחדת שנקבעה מראש. אבל נסייג את דברינו, מתוך האמירה שאל לכם להיכנס לעוגמת נפש ולהרים ידיים, וזאת משום שיש כיום כל מיני אפשרויות, שיכולות להביא לכדי ביטול חשבון מוגבל מיוחד. בהמון מצבים יש חוסר עמידה בקריטריונים שמביאים אתכם מלכתחילה למעמד של חשבון מוגבל מיוחד. באמצעות עורך דין מומחה בתחום, תקבלו המון עזרה בבחינה של הנסיבות שגרמו לכם להיכנס לתוך סטטוס של הגבלה מיוחדת, באמצעות כך שעורך הדין יפנה לערכאות המוסמכות, מתוך הנימוק כי ההגבלה המיוחדת על חשבון הבנק שלכם  בוצעה שלא כראוי, ובפרט שלא על פי הדין, והתוצאה הינה בהכרח ביטול הסטטוס שלכם בתור לקוח מוגבל מיוחד בבנק

מה אתם צריכים לדעת על בנק ישראל חשבון מוגבל מיוחד?

ושאלה מן המותן – "מה אתם צריכים לדעת על בנק ישראל חשבון מוגבל מיוחד?", ועליה נשיב בתמצות דברינו. על פי נתונים מדויקים מאת בנק ישראל, נחשפה תמונה מלאה בדאגה, בכל ההקשר לכמות אזרחי מדינת ישראל ששותפים לבעיה הכללית, חשבון בנק בהגבלה מיוחדת. בשלהי השנה דאשתקד עמדה כמות החשבונות המוגבלים על כמעט שלוש מאות אלף וחמישים, כשאר עסקינן אודות עלייה חדה של כשבעים וחמישה אחוז אל מול השנה הקודמת. הכמות המטורפת שצורפה למוגבלים מיוחדים בחשבון הבנק, של כמעט מאתיים וחמישים אלף, מתאפיינת בלקוחות של חשבון מוגבל חמור מיוחד, וכל השאר הוגבל חשבונם בשל החזרת צ'קים, מכל מיני סיבות. הגורם המוביל לזינוק החד בכמות החשבונות המוגבלים המיוחדים הייתה בהכרח בשל תקנות חדשות שנכנסו לתוקפן של ההוצאה לפועל, בראשית שנה שעברה, וזאת במסגרת הרפורמה של ההוצאה לפועל. מדובר על תקנות מאוד מחמירות עם החייבים כסף להוצאה לפועל. זאת היא פריצת דרך, ולראשונה אפשר להטיל על חייבים מיוחדים בעלי יכול, אשר נוקטים בכל דרך כדי להשתמט מן החוב שלהם, את הסנקציות של הגבלת חשבון הבנק שלהם, אף במידה שבהתאם למצב הכלכלי שלהם, החשבון בנק שלהם בכלל לא היה אמור להיות בהגבלה מיוחדת. 

כיצד אפשר לגרום לכדי ביטול חשבון מוגבל מיוחד?

ובכן, השאלה שחותמת את המאמר הזה – כיצד אפשר לגרום לכדי ביטול חשבון מוגבל מיוחד"?, תיענה על ידינו בדרך שלהלן. אפשר לגרום לכדי ביטול החשבון המוגבל המיוחד שלכם, גם במידה וחשבון הבנק שלכם הוגדר בתור מוגבל חמור, או שהוכרז על חשבון הבנק שלכם בתור חשבון מוגבל תחת כל מיני מצבים בשתי אופציות, ואלו הן – באם הבנק שלכם סירב לטפל בטעות שנפלה, אפשר לערער על כוחה של ההגבלה, בין כותלי בית משפט השלום. והאפשרות השניה מתבטאת בכך שעליכם לפנות באופן ישיר אל הבנק שלכם, ולהפציר בו להביא לכדי תיקון הטעות, שבגללה אתם סובלים כעת מחשבון מוגבל מיוחד. יש כל מיני מצבים, אשר יאפשרו לכם לקדם את העניין של הסטטוס הקשה שבו אתם נמצאים כרגע, הסטטוס של חשבון בנק מוגבל מיוחד, כמו גם של מוגבל חמור, באמצעות גריעה של צ'קים מתוך עשרת הצ'קים אשר לא כובדו מבעוד מועד, ואלו הם פני הדברים –

  • במידה והבנק שלכם לא הסכים לפרוע צ'ק אחד ספציפי או מספר צ'קים כתוצאה מטעות אנוש כזאת או אחרת.
  • באם היה בידכם יסוד סביר להניח שהצ'ק או שהצ'קים המדוברים שסורבו אכן ייפרעו.
  • באם שללו מכם את ההתכנות לטפל בעניין הדחוף בשל כל מעשה איבה שנערך כנגדכם, כמו גם כלפי הרכוש שלכם.
  • או כאשר משכו כבר את הצ'ק שלכם, ואחר כך התקבל סירוב לקבל אותו ולהכיר בקיומו, בשל מגמה של עיקול באמצעות הבנק, ואי אפשר היה לפרוע את הצ'ק בתוך חודשיים מעת הינתן קבלה של צו העיקול באמצעות הבנק שלכם.

הרינו להוסיף, כי במידה ותגישו ערעור בדבר ההחלטה של הטלת הגבלה מיוחדת על חשבון הבנק שלכם, אפשר לפנות בבקשה של הפשרה לקבלה של צו מניעה זמינה. ומדוע זה טוב? הו, יופי ששאלתם. צו מניעה זמני הוא טוב לכם, כי הוא מי שימנע את ראשית ההגבלה המיוחדת, עד למועד ההכרחה בתוצאות הערעור שהגשתם מלכתחילה.

 

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן