מה זה חשבון מוגבל?

כולכם בוודאי מודעים למצב הכלכלי הגרוע ששורר במדינת ישראל, וברחבי כל העולם, בעקבות התפרצותו של נגיף הקורונה למעלה משנה. מאות עובדים פוטרו, ויותר מכך הוצאו לחופשות ללא תשלום. יתרה מזאת, כל ההגבלות על הפעילות העסקית והמסחרית, שהוטלו בידי ממשלת ישראל, הביאו לכדי מכה קשה בקרב האזרח הפשוט, ובפרט נתנו את אותותיהם בקרב בעלי עסקים רבים בארץ. עם העלייה בהתחייבויות הכספיות של יוקר המחייה, התנהלות משקי הבית, והרצון להמשיך ולנהל את העסקים, הקשיים האמתיים רק הולכים ומתגברים. יותר ויותר אנשים מצאו את עצמם עובדים בפני שוקת שבורה ואל מול מלחמת קיום בלתי אפשרית. מצב זה בהכרח הוא בלתי אפשרי לנהל חשבון בנק תקין, מה שגרם לכך שהוצאו נגד רבים תיקים בהוצאה לפועל, הוחזרו צ'קים של מי שלא יכול היה לעמוד בתשלום שלהם, וכמות נכבדה של בני אדם הפכו למוגבלים בחשבון. 

 

מה זה חשבון מוגבל?

והרי שאלת יריית הפתיחה הראשונה " מה זה חשבון מוגבל?", אנו בטוחים שהתופעה מפחידה אתכם, ועל כן נבהיר מה זה בכלל חשבון מוגבל. ובכן, מדובר אודות חשבון בנק אשר סומן כחשבון בנק בעייתי, אשר יטביע עליכם סוג של "חותמת", בתור לקוחות בעייתיים, שלא יכולים לעמוד בפני ההתחייבויות הכספיות שלכם. כל האינפורמציה, כולל הסטטוס החדש שלכם, ייקלטו הישר בבנק ישראל, ומפה הדרך קצרה ליידוע שאר הבנקים ולכל גוף חוץ בנקאי ופיננסי במדינת ישראל. על פי חוק חשבון מוגבל, ברגע שחזרו לכם עשרה צ'קים, במהלך שנה מלאה, והיה מרווח של כחמישה עשר יום בין הצ'ק הראשון שחזר לבין הצ'ק האחרון, כי אז החשבון שלכם יוגדר כחשבון מוגבל. בנק ישראל, נוכח המצב הקשה הזה, יגביל את החשבון שלכם, וחיש הרף תיכנסו "לרשימה השחורה". כאשר המשמעות של חשבון מוגבל ולקוח מוגבל ייחסמו כל הדרכים בפניכם של שימוש באמצעי תשלום כאלו ואחרים, כמו למשל – צ'קים וכרטיס אשראי. בנוסף לכך, סביר להניח, שלא תוכלו ליהנות עוד ממסגרת אשראי בחשבון הבנק שלכם, או שהיא תמוזער ברמה קיצונית.

אילו הגבלות יש על חשבון בנק מוגבל?

וזאת שאלה שבוודאי מעניינת אתכם – "אילו הגבלות על חשבון מוגבל יש"?, ונמהר להסביר לכם. נתחיל מכל שבמידה והחשבון שלכם הוגבל, לא תוכלו לפתוח חשבון שיתנהל עם צ'קים. לא בחשבון הבנק הנוכחי שלכם, ולא בכל בנק אחר. בנוסף לכך, חל כל איסור של משיכת צ'קים מהחשבון שהוגבל, וכמובן שהבנק שלכם לא יסכים לפרוע אותו. משך ההגבלה מוגדר כשניים עשר חודשים, כאשר בשנה זאת תוכלו למשוך צ'קים רק מחשבונות שונים שלכם, שהם צריכים להיות בלי הגבלה, כמובן. יתרה מזאת, אתם יכולים לפתוח חשבון בנק בבנק שבו לא הייתה כל התנהלות סוררת של צ'קים, אף במהלך השנה שבה אתם מוגבלים.

 מה המשמעות של חשבון מוגבל חמור?

יופי של שאלה – "מה המשמעות של חשבון מוגבל חמור"?, ונשיב לאלתר. מי שחשבון הבנק שלו הוגדר כחשבון מוגבל חמור הוא מי שמנהל כמה חשבונות בנק שהוגבלו, או לחלופין שחשבון הבנק שלו הוגבל שוב, תוך כדי זמינות של עד שלוש שנים מתום תקופת ההגבלה הראשונה. ככלל, תקופת ההגבלה החמורה מתפרסת על גבי עשרים וארבעה חודשים. במשך כל הזמן הזה יחולו עליכם מנעד רב של הגבלות, בדיוק כמו של כל לקוח מוגבל אחר, ברם, בסיטואציה שכזאת, במידה ויש בבעלותכם עוד חשבונות בנק, מלבד הנוכחי שהוגבל חמור, כי אז כל שאר חשבונות הבנק שלכם יסומנו כמוגבלים, מה שאומר – שהשימוש בצ'קים באופן כללי ייאסר עליכם. במידה ואתם מתנהלים בחשבון שלא מוגבל, ביחד עם אחרים, הם באופן אוטומטי יהפכו למוגבלים בחשבון המשותף, אך, שלא כמוכם, הם רשאים לפתוח חשבון בנק חדש ולעשות שימוש בצ'קים, כאוות נפשם.

מהו חשבון מוגבל חמור?

והרי שאלת השעה – " מהו חשבון מוגבל חמור?", ונתחיל כדרכנו להאיר את האפלה. חשבון בנק הופך למוגבל, כאשר הבעלים שלו ייהפכו מיד למוגבלים חמורים, במידה וחזרו להם במהלך שנה קלנדרית עשרה צ'קים, ובלבד שעברו מינימום חמישה עשר יום מאז שנדחה הצ'ק הראשון ועד לצ'ק האחרון, וזה לשון החוק של הצ'קים ללא כיסוי, אשר חוקק בשנת 1981. אך בכך ממש לא תם העניין. החוק הגדיל לעשות, כאשר קבע, שההגבלה על החשבון תימשך שניים עשר חודשים ממועד הגבלת החשבון. המשמעות של לקוח מוגבל בבנק באה לידי ביטוי בכך שמגבילים את הפעילות הענפה שלכם בבנק שאליו אתם משתייכים. כאשר חשבון בנק מוגבל חמור הינו חשבון בנק שבו עוצרים כל פעילות בנקאית, באופן כזה שלא מכבדים חיובים. בוודאי שלא תופתעו לגלות כי יוטלו עליכם כל מיני סנקציות, כאשר ההגבלה הניכרת ביותר מקורה בחסימת האפשרות שלכם לעשות שימוש כל שהוא בצ'קים. אומנם תוכלו לבצע בחשבון הבנק שלכם כל מיני פעולות מינוריות, אבל לא בצ'קים. סביר להניח שתוכלו להמשיך להשתמש בהוראות קבע או בכרטיסי אשראי, כל עוד תעמדו בחובת התשלומים. בנוסף לכך, בתור מוגבלים חמורים, לא תוכלו לפתוח עוד חשבון בנק עם שימוש בצ'קים, כי אם רק תוכלו לפתוח עוד חשבון בנק ללא השימוש בצ'קים, ובהסתייגות שלא קיימת כל מניעה לפתיחת חשבון בנק. ולסיום נוסיף, כי אין יהיה ביכולתכם להיות מיופי כוח או מורשי חתימה בחשבון בנק שיש בו הפקדת צ'קים.

חשבון מוגבל מה עושים?

והרי שאלה שתעזור להרבה בני אדם, אשר הגבילו את חשבון הבנק שלהם – " חשבון מוגבל מה עושים"?, והרי תשובתנו. בנק ישראל, או המפקח על הבנקים, לא יכולים לבטל את ההגבלה שלכם בחשבון. זאת ועוד, אי אפשר להביא לכדי ביטול צ'ק כזה או אחר מתוך הצ'קים, שבעקבות החזרם אתם לקוחות מוגבלים. באפשרותכם לצאת מן הגזרה הקשה של לקוחות מוגבלים, באמצעות שלוש דרכים –

 1. כמובן, "לבלוע את הגלולה המרה", "לרצות את העונש בשקט" ולחכות בסובלנות עד שתעבור ההגבלה.
 2. לפנות לבנק שהיוזמה ללקוח מוגבל היא שלו, ולהציג בפניו טענות ראויות שיחוס עליכם, תוך כדי ביטול ההגבלה שלכם.
 3. להגיש ערעור על החלטת ההגבלה בבית המשפט.

אם הלקוח מוגבל בבנק מה ניתן לעשות?

ולהלן שאלה שתנחה הרבה מוגבלים בחשבון הבנק שלהם – " אם הלקוח מוגבל בבנק מה ניתן לעשות?", ועליה נשיב באריכות. חשבון מוגבל מאפשר גם להתנגד לו. צריך רק להבין את המטרייה ואת דרכי ההתנגדות לו, ולהלן נסביר לעומק. ואלו הם הדרכים –

 • ניתן להסיר הגבלה חמורה בחשבון הבנק, באמצעות ערעור על עצם החלטת ההגבלה לבית משפט השלום לאלתר, ברגע שהגיעה אליכם הידיעה על ההגבלה בחשבון הבנק שלכם.
 • יש להביא לכדי עיכוב כל ההליכים. אפשרי להגיש בקשה לצו מניעה זמני, לשם עיכוב כל הליך, עד אשר הבקשה להסרת ההגבלה תוכרע. את זה יש לעשות כדי שאתם תוכלו להמשיך לנהל את חשבון הבנק שלכם כתמול שלשום, לרבות שימוש בצ'קים.

על פי סעיף עשר לחוק הצ'קים בלי כיסוי, יש באפשרותכם לעתור בפני בתי המשפט לבטל את האיסור להשתמש בצ'קים, לאור התנאים כדלקמן –

 • היה בידכם יסוד סביר לשער שהבנק היה מחויב לפרוע את הצ'ק, נוכח העובדה שהיה לכם מספיק כסף בחשבון הבנק, או לחלופין שהבנק שלכם היה מחויב לפרוע את הצ'ק בשל ההסכם בינכם.
 • כאשר חלה פגיעה ביכולת ההכנסה שלכם, כמי שהוכרזתם כשעת חירום.
 • הבנק שלכם שגה בסירוב שיפרעו את הצ'ק שכתבתם.
 • היו נסיבות שלא היו תלויות בכם, שהביאו להגבלת חשבון הבנק שלכם, כי הוא לא יכל לטפל בנושא זה, כתוצאה מפעולת איבה או הסבת נזק לרכושו ולא, וזאת הסיבה שהצ'ק לא כובד.
 • הצ'ק לא כובד על ידי הבנק בשל עיקול על חשבון הבנק שלכם, בעוד הצ'ק נמשך טרם שהבנק קיבל לידיו את הודעת העיקול בחשבון הבנק שלכם. ואי אפשר היה לפרוע את הצ'ק במהלך חודשיים.

מה המשמעות של חשבון מוגבל חמור?

בבואנו לדון אודות "מה המשמעות של חשבון מוגבל חמור"?, נתחיל בהבנה מה היה קודם, הביצה או התרנגולת. ובכן, לשון החוק לצ'קים ללא כיסוי, בהתאם לסעיף 3 (א), קובע כי לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא מי שהגבילו את חשבון הבנק שלו, ובמהלך תקופה זאת, הגבילו עוד חשבון בנק שלו. כמו כן, במידה והוכרז עליכם כמוגבלים בנסיבות מחמירות פעם, והוגבלתם שוב למשך שלוש שנים מעת תום ההגבלה הראשונה, וכל זה באותה התנהלות של חשבון שהוגבל או בכל חשבון נוסף שלכם. בעודנו דנים בסוגיה של המשמעות של חשבון מוגבל חמור, נאסר עליכם לפתוח כל חשבון בנק חדש, לרבות, כמובן, השימוש בצ'קים. בנוסף לכך, אסור לכם לקחת לידכם את המנוי למורשה חתימה בחשבון חדש עם פעילות של צ'קים. אין נמנע מכם לפתוח חשבון בנק חדש, רק לא להשתמש בצ'קים יותר, וזה לו לא קיימת מניעה כל שהיא לפתיחה של חשבון בנק. כאשר בנק ממאן שתפתחו אצלו חשבון בנק, בלי שימוש בצ'קים, מחמת היותכם לקוחות מוגבלים חמורים, היינו כסירוב סביר לפתיחת חשבון הבנק. מוגבל חמור מוגדר כך למשך עשרים וארבעה חודשים. כאשר ההגבלות תקפות אף ביחד לחשבונות בנק שאתם מכהנים בהם כמיופי כוח. באפשרותכם לבטל את ייפוי הכוח שלכם, באמצעות פנייה ישירה לעובדי הבנק שבו אתם מנהלים את החשבון, מה שאומר שתתבטל אף ההגבלה בחשבון שבו הייתם מיופי כוח מוסמכים לביצוע משיכה של צ'קים.

מה זה חשבון מוגבל השלכות?

לשם הבהרה, נסקור את הנושא של – "מה זה חשבון מוגבל השלכות"?, ולהלן המענה באריכות. חשבון מוגבל מה זה? החשבון המוגבל יחסום אתכם לאלתר ואת כל הצ'קים שמתנהלים בחשבון הבנק הבעייתי שלכם, ויש בנקים שאף יחליטו לאסור עליכם את השימוש בכרטיסי אשראי בחשבון הבנק שלכם. אין זה רלבנטי באם אתם לקוחות עסקיים, או שמא אתם לקוחות פרטיים, כאשר חוסמים את אמצעי התשלום שלכם, באופן אוטומטי אף מסגרת האשראי שלכם מתבטלת, ויש לשער כי לא תמצאו כל גוף פיננסי שיהיה מוכן, לאור המצב שלכם, לאשר לכם להחזיק בכרטיס אשראי. בעודנו דנים בסוגיה של חשבון מוגבל משמעות, בוודאי שמדובר אודות תרחיש שאינו נוח, אבל מעבר לכך, יתייגו אתכם ישר "כלקוחות מוקצים" בבנק שלכם, וכל הבנקים, לרבות בבנק ישראל. מדובר אודות עננה כבדה מעל לראשכם, כתם שיצעד עמכם במשך תקופה ניכרת, גם כשתוסר ההגבלה. יתרה מזאת, תסומנו בתור לקוחות בעייתיים בכל בנק במדינת ישראל ובכל גוף חוץ בנקאי ופיננסי, משום שבנק ישראל מקפיד ליידע את כולם במצב הביש שלכם. במשך כל התקופה של ההגבלה שלכם, אין תיהנו מאשראי בכל מקור פיננסי, רק עד אשר הסימון השלילי שלכם יימחק באופן סופי. על הטעות הגדולה שלכם, תצטרכו לשאת בהשלכות, של עמלות ושל ריביות גבוהות. כאשר לא מכבדים תשלומים, כגון צ'קים שהוחזרו, נושאים בעמלות של החזרת הצ'קים, ובריביות חריגות על מינוס בחשבון, כמו גם יש לשאת בתשלום של הוצאות משפטיות, במידה ותלכו צעד אחד קדימה, לכיוון התדיינות בין כותלי בית המשפט. 

חשבון מוגבל מה זה אומר? האם יש עוד הגבלות?

ושאלת מיליון הש"ח – "חשבון מוגבל מה זה אומר? האם יש עוד הגבלות? ולהלן המענה המתומצת. נתחיל מן הברור מאליו. לא תוכלו להמשיך לעשות שימוש של התנהלות עם צ'קים. קיימות עוד הגבלות, שהן בעלי משמעות רבה יותר מן ההגבלות הפורמליות, אשר נדונו בהרחבה במאמר זה. בתקופה שלנו, אשר בה מרבית בני האדם בכלל לא מתעסקים עם כתיבת צ'קים, למגבלות הבאות שנציין בפניכם יש משמעות ניכרת הרבה מעבר לרשמיות שנקבעו על פי חוק ותוארו בהרחבה להלן. וכעת, סוף כל סוף, נציג אותן בפניכם –

 • אף במידה "וריציתם את העונש שלכם", ותמה תקופה קשה של הגבלה, בהתאם לחוק במדינת ישראל, עשוי הבנק שלכם, וכל בנק אחר, למאן לאשר לכם להתחיל ולעשות שימוש בצ'קים.
 • ביטול או איסור על השימוש בכרטיס אשראי, למעט שימוש בכרטיסי אשראי שנקראים דביט, בעוד כרטיס אשראי כדוגמת דביט מחייב את הבנק להוציא לכם אותו, ואין שום בנק שרשאי לשלול מכם את הזכות הזאת, והדבר נובע מתוך הבנה מערכתית שקיימים שירותים מחויבי המציאות, אשר מחייבים את השימוש בכרטיסי אשראי.
 • המשמעות של חשבון מוגבל רגיל באה לידי ביטוי בכך שהבנק יסרב לאשר לכם כל מסגרת אשראי, משמע, תהיו חייבים להיות כל הזמן ביתרת זכות, ולא תוכלו להיכנס למינוסים, וסביר מאוד להניח, כי תהיו מסורבי משכנתא וכל זכות לקבלת הלוואה.

עלינו לציין, כי עם תום חשבון מוגבל שיקים, יש היתכנות כי בנקים שונים ייאותו להציע לכם תנאי אשראי טובים יותר, אותם תנאים שלא יכולתם לקבל מידי הבנק שלכם, בשל היסטוריית בנק שאינה "במיטבה". בשל כך, אין סיבה להיכנס למרה שחורה, ולחוש כאילו הכול סוגר מסביבכם. בסוף תקופה קשה של ההגבלה, ייפתחו בפניכם אופציות חיוביות יותר.

מה משמעות חשבון מוגבל עם שותפים?

והרי שאלה שאין שניה לה – "מה משמעות חשבון מוגבל עם שותפים?", ועל כך נענה בקצרה. כאשר מגבילים את החשבון שלכם, מכל סיבה שהיא, מדובר על ענישה קולקטיבית. ולמה התכוון המשורר בדבריו? ובכן, כל מי ששותף לחשבון שלכם שהוגבל, הופך להיות באופן אוטומטי מוגבל כמוכם. אף במידה ורק אחד מבינהם אחראי באופן ישיר למתן צ'ק ללא כיסוי. ונסייג את התשובה שלנו, מתוך אמירה כי הסנקציות אינן חלות על מי שהוא מורשה חתימה בחשבון המשותף, ולא פעיל שותף בחשבון זה, גם במידה ופלוני אלמוני חתום על צ'ק שכיבודו סורב.

מה המשמעות של חשבון מוגבל ל 5 שנים?

על פי הנאמר בחוק, בסעיף 2 ג, לחוק הצ'קים בלי כיסוי, יש הגדרה ברורה למצבים שבהם ייתכן להטיל עליכם הגבלה בנסיבות מיוחדות. על פי לשון החוק, יש נסיבות מסוימות שמאפשרות הטלה של מגבלות בנסיבות מיוחדות, תוך כדי הכרזה עליכם כלקוחות מוגבלים במיוחד, ואלו הן הנסיבות –

 • במידה והוגבלתם באמצעות המרכז לגבייה של קנסות, הוצאות ואגרות במסגרת של הליכי גבייה של חובות לרשות ממשלתית, לגוף או לתאגיד.
 • במידה ומי שהגביל את חשבון הבנק שלכם הוא הרשם להוצאה לפועל, מתוך מסגרת של הליכי גביית חובות שמתקשרים להוצאה לפועל.
 • במידה ואתם מסרבים לתת גט לאישה שלכם, למרות שכבר נפסק הדין בעניינכם באמצעות בית הדין הרבני.
 • ולסיום, במידה שחשבון הבנק שלכם הוגבל באמצעות בית המשפט, לעניין הליכים של פשיטת רגל.

באם ההגבלה שלכם מתאפיינת בהגבלה מיוחדת, כי אז עת ההגבלה עשויה להימשך בין שנה לבין חמש שנים, משמע – חשבון מוגבל ל 5 שנים, כאשר מי שאמון על קביעתה היא אותה הרשות שמטעמה חלה ההגבלה. למעט ההבדל של זמן ההגבלה, הדין שלכם הוא בדיוק כמו הדין של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, בכל מה שמתכתב עם הגבלה של פעילות שחלה עליו.

איך אפשר להגיע למצב של מזה חשבון לא מוגבל?

ולקראת סיום המאמר, נדון בשאלה – "איך אפשר להגיע למצב של מזה חשבון לא מוגבל"?, ועליה נענה מיד. נתחיל בבחינת – חשבון מוגבל מה עושים? מיד, עם ההודעה על כך כי חשבון הבנק שלכם נהיה מוגבל, קיימים בפניכם עשרים ימים, שבהם כדאי ורצוי להגיש ערעור, לשם מניעה של הגבלת החשבון שלכם, ערעור שתגישו בבית המשפט. על השאלה – חשבון מוגבל מה עוש? נענה בהפוך על הפוך. נתחיל מן המחשבה שבוודאי יש לכם תירוץ מוצדק להגשת הערעור בדבר הגבלת חשבון הבנק שלכם, מכיוון שאף יצור אנושי ובר דעת אינו מוכן לחיות במציאות שכזאת. מומלץ לא לעבור את כל התהליך הביורוקרטי והסיזיפי הזה לבדכם. על מנת להבין יותר את המשמעות של מה זה אומר חשבון מוגבל? ולדעת "לנצח" את הממסד בצורה הנאותה ביותר, עליכם לשכור מבעוד מועד את שירותיו הנאמנים של עורך הדין, שמומחה בתחום, ומבין את כל ההתנהלות הנחוצה מול המארג הבנקאי, ויודע להתנהל נכונה כנגד הכותרת הקשה של מהו חשבון מוגבל? מכיוון שקיימות המון השלכות בנוגע לשאלה – מהי תקופת ההגבלה חשבון מוגבל? ומה זה אומר בדיוק? קיימת אף משמעות להגשה של הערעורים לשם הזכאות להיום עם צו מניעה, אשר יתכן שהוא ימנע את שינוי הסטטוס הבעייתי שלכם בחשבון הבנק שלכם. תקופת ביניים זאת עשויה לספק לכם זמן מה לטפל בכל הבעיות שבחשבון הבנק שלכם, באופן הזה שגם יהיה כיסוי לתשלומים שכיבודם סורב, מה בהכרח יעזור לכם בעתירה שלכם להוריד את ההגבלה  בבנק, או לבטל אותה כליל.

איך אפשר לבטל את ההחלטה על לקוח מוגבל?

ולהלן שאלה, אשר מסכמת את עניינינו – "איך אפשר לבטל את ההחלטה על לקוח מוגבל"?, נתחיל מכך, שכאמור לעיל, החלטה על חשבון מוגבל איננה שרירותית, היא בהחלט לא סוף פסוק או המלה האחרונה בעניין. את ההגבלה בחשבון הבנק שלכם ביכולתכם לבטל בעזרת פנייה לבנק שלכם, תוך כדי שטיחת טענות מאוד משכנעות, באשר לסיבות שבעטיין החזירו לכם צ'קים, וכל העניין הוא טעות אחת גדולה, ומצערת במיוחד. כמו כן, ביכולתכם לעתור בבית המשפט, בהליך של הגשת ערעור, למיגור ההחלטה להפוך אתכם ללקוחות מוגבלים בחשבון הבנק שלכם. ועוד היתכנות, היא פשוט, כאמור לעיל, לבלוע את הגלולה המרה, ולחכות בשקט עד למיצוי "העונש", שבתום תקופת ההגבלה של חשבון הבנק שלכם. 

ולא נסיים בלי התייחסות ממש אחרונה,

ככלל, אתם צריכים להסתגל למצב החדש שלכם, ולהבין שהוא ממש ביש מזל, ואולי לצאת עם התובנות המתאימות, שימנעו הישנות חוזרת של מצב זה בעתיד, בתום תקופת ההגבלה. אל תמשיכו לפזר צ'קים, גם לאחר שתצאו מההגבלה שלכם. צ'קים ללא כיסוי הם אסון. בכלל, עדיף שתעברו לניהול כלכלי נכון. אולי התקופה של ההגבלה תלמד אתכם כיצד להתנהל טוב יותר. איך להתנהל באופן מושכל בלי צ 'קים ובלי כרטיסי אשראי. יש משהו מאוד נבון בהתנהלות כלכלית במזומן בלבד. יש לכם מזומן בכיס? אתם רשאים לקנות את כל מה שאתם חפצים בו. אין לכם מזומן בכיס, או מזומן בחשבון הבנק שלכם? זה תמרור אדום לעצור את הקניות, ולהבין שהקנייה הבאה ממש מיותרת, ובטח שהיא איננה בגבולות המותרים לכם.

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן