הסרת הגבלה בבנק ישראל

הסרת הגבלה בבנק ישראל אינה עניין של מה בכך. ביטול הגבלה בבנק ישראל היא הליך שיש לגשת אליו יחד עם עורך דין המתמחה בטיפול בחייבים, וזאת כאמור באם הלקוח קיבל מכתב הודעה מהבנק על הפיכת חשבונו לחשבון מוגבל. ביטול הכרזת מוגבל בבנק ישראל אינה פשוטה לצערנו. הפיכת חשבון לחשבון מוגבל נעשית כאשר ישנה בעיה בחשבון הבנק של הלקוח, ומכאן שהבנק החליט להחיל הגבלות על הפעילות השוטפת בחשבון וכן על הלקוח, לאור אותן בעיות. כמו כן, מצב זה יכול להתרחש בעקבות נקיטת צעדים מגבילים מצד רשות האכיפה והגבייה – ההוצאה לפועל, כנגד חייב.

לקוח מוגבל יצטרך לסבול את ההגבלות שהוטלו על חשבון הבנק שלו, ולשאת באי הנוחות שמגיעה עם המצב. למשל, הלקוח לא יוכל להזמין בחשבונו פנקסי שיקים, ובמקרים מסוימים גם לא יתאפשר לו לקבל כרטיס אשראי או מסגרת אשראי בבנק.  כאן נסביר מה הן ההשלכות לחשבון מוגבל, מתי ניתן לערוך בדיקה על מצב חשבון מוגבל בבנק, איך מתמודדים עם המצב הזה, כיצד מגישים בקשה להורדת הגבלה בבנק ישראל, ועוד.

ההכרזה על חשבון מוגבל נעשית על ידי מנהל במערכת הבנקאית, וסיטואציה זו זה מתרחשת במידה והבנק קיבל הנחיה על שינוי החשבון לחשבון מוגבל מאת רשות האכיפה והגבייה – ההוצאה לפועל או באם סורבו בחשבון הבנק 10 צ'קים במהלך שנים עשר חודשים, וזאת על פי חוק השיקים ללא כיסוי משנת תשמ"א. הוראה זו, כאשר מגיעה מההוצאה לפועל, לרוב תהיה אחת מבין סנקציות שהרשות מטילה על לקוחות חייבים, או כפי שציינו, במצבים אחרים, בהם על פי חוק, במשך 12 חודשים, חזרו בחשבון לפחות 10 שיקים שלא נפרעו עקב חוסר כיסוי.

שאלות שונות עולות כשמדובר על חשבון מוגבל ועל ביטול הכרזת מוגבל בבנק ישראל.

אילו הגבלות מחילים על חשבון הבנק? ואיך ההגבלות הללו משפיעות על הלקוח? איך אפשר לטפל  בחשבון בנק שהשתנה למוגבל, כיצד לבדוק חשבון מוגבל, מה הן המשמעויות של לקוח בעל חשבון מוגבל,  מה הוא ההבדל בין חשבון מוגבל לבין חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, איך ניתן לטפל בהגבלה ולבטלה. התשובות – בהמשך.

מתי מתבצע רישום מוגבל בבנק ישראל?

ביטול רישום מוגבל בבנק ישראל הוא הליך משמחייב טיפול של עורך דין מקצועי. הכרזת מוגבל בבנק ישראל נעשית בדרך כלל על ידי המערכת הבנקאית הפרטית או בבנק ישראל. עורך דין אשר מתמחה בטיפול בחייבים, ידע ללוות אתכם לאורך תהליך הבדיקה, כדי להבין אם ישנה הגבלה על החשבון ומה הסטטוס המדויק של הלקוח בבנק ישראל ובבנק.

על פי חוק הצ'קים ללא כיסוי, משנת תשמ"א 1981, נקבע כי חשבון בנק יוכרז חשבון מוגבל  במידה ובמשך 12 חודשים סורבו 10 שיקים המשויכים לחשבון, או יותר מ-10, כאשר הפרש של 15 ימים לפחות בין כל צ'ק לצ'ק.

יש לציין כי לקוחות נוספים שמוגדרים בחשבון כבעלי הרשאת חתימה ומיופי כוח, יקבלו אף הם הודעה מהבנק לאחר סירוב חמישה צ'קים, על מנת שיוכלו לנסות ולמנוע החמרה במצב עם צ'קים נוספים שיחזרו, ובכך למנוע מהחשבון להיות מוכרז כחשבון מוגבל.

את הודעה על 5 הצ'קים שסורבו וההתראה טרם הפיכת החשבון לחשבון מוגבל, הלקוחות יקבלו מהבנק, בתוך 5 ימי עסקים מהמועד בו הופקד וסורב השיק החמישי.

לאחר שהשיק ה-10 לא מכובד בבנק מפעת חוסר כיסוי, הבנק יוציא הודעה ללקוח ולמורשי החתימה ומיופי הכוח בחשבון, על שינוי החשבון לחשבון מוגבל, וכמו כן, יעביר הודעה על מצב החשבון למפקח על הבנקים.

איך חשבון מוגבל משפיע על הלקוח? ומה ניתן לעשות כדי להשיג הסרת הגבלה בבנק ישראל

במידה וישנו סיכוי ממשי לשינויו של חשבון הבנק (פרטי או עסקי) למוגבל,  המשמעות היא שלקוח הבנק יהיה מוגבל בפעולות אותן יוכל לבצע בחשבונו בבנק, ויתרה על כך, הלקוח יקוטלג כלקוח בעייתי בבנק, בבנק ישראל ובאף-BDI. מכאן שדירוג האשראי שלו יספוג מכה, ויש לזה השלכות על העתיד. ההשפעה הראשונה של חשבון מוגבל היא חוסר האפשרות להשתמש בצ'קים. כמו כן, צ'קים שהלקוח כבר חילק לאנשים, לא יכובדו שמהרגע שתחול ההגבלה על החשבון, מה שעשוי ליצור מצבים בעייתיים בין הלקוח לבין אנשים שקיבלו מהם צ'קים כתשלום.

דבר נוסף שיש לציין הוא שבמידה והחשבון הבעייתי הוא חשבון משותף לכמה אנשים, לדוגמא בני זוג, חשוב שאחד מבני הזוג יצא מלכתחילה מהחשבון הבעייתי, ויפתח חשבון בנפרד שיהיה לו, לא משנה אם באותו בנק או בבנק שונה. הפרדת הכוחות תבטיח לכם כבני זוג, רשת ביטחון.

למה שכל השותפים בחשבון יסתבכו עם בנק ישראל כלקוחות מוגבלים? על ידי פתיחת חשבון נפרד אחד מהם יוכל לשריין מרווח פעולה.

נחזור ונדגיש כי בכל שלב מומלץ ביותר  להיעזר בשירות של עורך דין, על מנת לערוך בדיקת חשבון מוגבל ולהבין מה הסיבות שהובילו לחשבון המוגבל, מה הסטטוס שלכם כרגע בבנק, וכיצד אפשר להתקדם מנקודה זו ולפתור את הבעיה.

יש להבין כי הטיפול בחשבון מוגבל לא מסתכם רק בחלק של הביורוקרטיה. צריך לבצע בדיקה יסודית ולדאוג לכך שהסיבות שגרמו למצב, יטופלו עד לשורש, על מנת שלא ייווצרו סיטואציות בעיתיות נוספות חמורות יותר בהמשך.

נבקש להזכיר, כי אם הבנק יחיל הגבלות נוספות על הלקוח, בשלוש השנים מרגע הפיכת החשבון כחשבון מוגבל ומרגע שחלו עליו ההגבלות הראשונות, ייתכן כי החשבון ישתנה לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, עשו הכל על מנת שלא להגיע למצב שכזה. יש לכך השלכות חמורות.

 חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות

סעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי, קובע כי לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הנו לקוח שחשבון הבנק שלו הפך לחשבון מוגבל, ובמהלך אותה תקופת הגבלה, חשבון אחר של הלקוח הפך גם כן לחשבון מוגבל.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, זהו חשבון בנק שלאחד מבעלי החשבון אשר מנהלים אותו, או יותר, יש יותר מחשבון בנק אחד בסטטוס מוגבל, או במידה וקיים חשבון שהוטלה עליו הגבלה בפעם השנייה או מעבר לכך.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות יישאר בסטטוס זה למשך שנתיים מיום שהוטלה ההגבלה, ובמהלך תקופה זו כל ההגבלות הרגילות  שהבנק מחיל על לקוחות מוגבלים לפי הנוהל, יוטלו על החשבון האמור, אך ההגבלה תשנה סטטוס והחשבון ישתנה לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות.

באם הלקוח מנהל כמה חשבונות בבנק, כל החשבונות שבבעלותו יהפכו גם הם למוגבלים, ולא רק החשבון בו לא כובדו 10 הצ'קים. נוסף על כך, כל אותן ההגבלות יוטלו גם על החשבונות בהם הלקוח שותף, וכן בחשבונות בנק בהם הוא מוגדר כמיופה כוח.

במידה ולקוח הוגדר כבעל חשבון מוגבל בנסיבות חמורות, ויש בבעלותו חשבון בנק  אחר שהוא תקין, ובחשבון זה יש  שותפים נוספים –כל השותפים יהפכו בעצמם ללקוחות מוגבלים, רק בגלל אותו חשבון משותף.

אף על פי כן, בניגוד ללקוח שבגללו נוצרה הבעיה, השותפים האחרים יוכלו לפתוח לעצמם חשבונות בנק אחרים בלי שום בעיה, וללא הגבלות.

אפשרות נוספת שיכולה להפוך את החשבון לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, היא במצב שבו החשבון הוכרז כבר כחשבון מוגבל, ועתיד לחזור להיות בסטטוס מוגבל שנית, אם צפויה לחול עליו ההגבלה במהלך פרק זמן של 3 שנים מרגע ביטול ההגבלה הראשונה על החשבון.

המשמעות העיקרית של הגבלת חשבון בנסיבות מחמירות, היא שכל החשבונות בבעלות אותו הלקוח, בהם יש שימוש בהמחאות, יוגבלו כולם.

בדיקת חשבון מוגבל – האם ישנה אפשרות לבטל הגבלה על חשבון בנק?

בגדול, הגבלה שבנק ישראל מחליט להטיל על לקוח מסוים, לצד הגבלות נוספות אפשריות, חוסמות את אפשרויות הפעילות של החייב, מקשות עליו, ואפילו לא מאפשרות לו לקבל אשראי, וכמובן שיוצרות בעיה בכל ההתנהלות הכלכלית בשוטף, לרבות ניהול תזרים הכספים בחשבון לצרכי היומיום.

באשר לביטול ההגבלה על החשבון, יש אפשרות לעשות זאת, הדבר תלוי במשתנים מסוימים, ברקע ונסיבות שהובילו להגבלה, ובמצב הנוכחי של הלקוח. חשוב לציין כי במידה והמקרה נוגע בלקוח חייב שביקש לקבל על עצמו את ההגבלה במסגרת בקשה לאיחוד תיקים אצל רשם ההוצאה לפועל, לא תהיה אפשרות להסיר את ההגבלה.

מתי כן אפשר לפעול לביטול ההגבלה על חשבון הבנק? ישנם מקרים שונים בהם הדבר אפשרי. לדוגמה, במצב בו לקוח חייב כסף לבנק, אך אין בפועל כל הגיון כלכלי להחיל מגבלות על הלקוח מתוך מטרה להגן על הציבור– משום שזוהי המטרה העיקרית לשמה קיימות ההגבלות הנ"ל -הגנה על הציבור מפני פיזור צק'ים ללא כיסוי, והגנה על החייב עצמו שלא ייצור חובות נוספים ויעמיק את בעיותיו,  יהיה ניתן לפעול לביטול ההגבלה.

בבחינת הגבלת חשבון בנק שנגרמה עקב סירוב של מעל תשע המחאות שלא היה להן, לא תוכלו לבטל את ההגבלה בקלות.

במצב כזה יהיה עליכם לעתור לצו של בית משפט, ולאחר שהגשתם את הבקשה, תצטרכו להציג הוכחות כי היה מקום שהבנק יכבד את כל השיקים שסורבו או לפחות את חלקם, וכי ההגבלה שהוטלה אינה הוגנת או ראויה.

בשורה התחתונה, בכל מקרה בו הסיבות להטלת ההגבלות מוטלות בספק, תוכלו לפעול למען ביטולה במידה והחייב יוכיח כי הסיטואציה נוצרה בתום לב, וכי הוא בה בעת הוא פועל להסדיר את חובותיו ומוכן למסור כל מידע שיידרש, בשקיפות מלאה, בכל הנוגע להכנסות ולהוצאות שלו.

כמו כן, ודאי שניתן לפנות ישירות לבנק ישראל לשם בירורים שונים או הגשת תלונות/קובלנות בעניין, או אם עלתה סברה כי החשבון שונה לחשבון מוגבל בגלל טעות או שלא בצדק.

אם רשם ההוצאה לפועל יקבל את העתירה ויחליט להיעתר לביטול ההגבלה, ההחלטה תתקבל רק באם הוא אכן יוכל לראות שלא נשקפת כל סכנה מבחינת יצירת חובות נוספים ובעיות נוספות על ידי בעל החשבון.

דומה טובה למקרה כזה – במצב בו הלקוח החייב היה בעל עסק שנכשל ובעקבותיו הוא נקלע לחובות ולבעיות בהתנהלות החשבון, אך הלקוח סגר את העסק האמור, שהיה המקור העיקרי לבעיה שנוצרה, ועתה החייב עובד כשכיר ומושך שיקים לתשלומי שכירות לצורך העניין. כאן עולה השאלה האם יש מקום  לאפשר לחייב להשתמש בכרטיס אשראי, ולאפשר לו דירוג אשראי מותאם, האם באמת מגיע לו ואין עם זה כל בעיה?, במרבית המקרים יימצא שהתשובה היא כן.

במהלך משבר הקורונה נוצרה סיבה נוספת שמקלה על הליך ביטול ההגבלה, והחייב יכול לטעון וזאת נוכח השינויים בתהליכי רכישה ותשלום שעברו ברובם לאונליין, וכמובן שמציאות זו מכריחה את הלקוח להתנהל 'מרחוק', על ידי שימוש בכרטיס אשראי, וגם בגלל סיבה זו, אפשר בהחלט לבוא לקראת החייב ולהקל בהגבלות שהוחלו עליו.

 

זקוקים לעורך דין חשבון מוגבל ?

 

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן