חשבון מוגבל בבנק לאומי

בדיקת חשבון מוגבל בבנק היא הליך שכדאי לבצע בליווי עורך דין המתמחה בטיפול בחייבים, וזאת כמובן במידה והלקוח מקבל הודעה מבנק לאומי על ההגבלות שהוחלו על חשבונו בבנק.
בדיקת חשבון מוגבל בבנק לאומי תידרש כאמור כאשר מתברר כי ישנן בעיות חריגות בהתנהלות חשבון הבנק של הלקוח, ובגינן הבנק החיל הגבלות על פעילות בחשבון. לקוח בעל חשבון מוגבל יצטרך לשאת בהגבלות שונות שהוטלו עליו, ובתנאים המגבילים הנלווים לסטטוס זה. למשל, לא הלקוח לא יוכל להשתמש בפנקסי צ'קים כאמצעי תשלום, לפעמים לא יוכל לקבל כרטיס אשראי, מסגרת החשבון שלו עשויה להצטמצם, וכמובן שצ'קים שכבר חילק לא יכובדו.

מתי מגדיר בנק ישראל מגדיר חשבון מוגבל בבנק לאומי?
בדיקת חשבון מוגבל בבנק לאומי תעשה בדרך כלל דרך המערכת הבנקאית של הבנק או בבנק ישראל.
מתי בנק לאומי הופך חשבון למוגבל?, על פי חוק צ'קים ללא כיסוי, משנת תשמ"א, נקבע כי חשבון בנק יוגדר כחשבון מוגבל במידה ובתקופת זמן של שנים עשר חודשים, לא כובדו לפחות עשרה שיקים המשויכים לחשבון הבנק, כאשר יש הפרש של חמישה עשר יום לכל הפחות בין כל צ'ק שחזר ולא כובד בבנק.
לקוחות בנק לאומי אשר רשומים בחשבון כמורשי חתימה או כמיופי כוח, יקבלו אף הם הודעה רשמית מהבנק לאחר סירוב של חמישה צ'קים, וזאת מתוך ניסיון למנוע החמרה במצב וסירוב של שיקים נוספים שיסורבו ולא יכובדו, וזהו למעשה ניסיון למנוע את הפיכת החשבון לחשבון מוגבל.
את ההודעה על הצ'קים שסורבו וההתראה טרם העברת החשבון לסטטוס חשבון מוגבל בבנק לאומי, הלקוח יקבל הודעה על כך מהבנק, תוך חמישה ימי עסקים מהמועד האחרון בו הופקד וסורב צ'ק מספר חמש.
לאחר שהצ'ק העשירי מסורב, בנק לאומי יוציא התראה מסודרת על הפיכת חשבון הלקוח לחשבון מוגבל, והודעה בכתב תישלח ללקוח הבעייתי, וכן ולכל מורשי החתימה ומיופי הכוח הרשומים בחשבון. לצד זאת, תועבר הודעה על שינוי סטטוס החשבון גם למפקח על הבנקים בבנק ישראל.

הגבלה בבנק לאומי – בדיקת חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות בבנק לאומי
סעיף 3ג לחוק צ'קים ללא כיסוי, קובע כי הגבלה בבנק לאומי בנסיבות מחמירות נוגעת ללקוח שהוא כבר מוגבל בבנק, ובמהלך תקופת ההגבלה על החשבון, חשבון נוסף של אותו לקוח הפך גם כן לחשבון מוגבל.
חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות יישאר בסטטוס זה, ותחת הגבלות חמורות לתקופה של שנתיים, כאשר במהלך השנתיים הללו, יחולו על בעל החשבון כל המגבלות אשר תקפות על לקוחות מוגבלים שלא בנסיבות מחמירות, לצד הגבלות חמורות יותר.
ביטול הגבלה בבנק לאומי
ביטול הגבלה בבנק לאומי היא תהליך שמומלץ להיכנס אליו בליווי עורך דין המתמחה בטיפול בחייבים, על מנת לייעל את ההליך, ולפעול בצורה נכונה וחכמה.
ההגבלה שבנק ישראל ובנק לאומי מטילים על החשבון, למעשה חוסמות את הפעילות הכלכלית של החייב, לא מתירות לו גיוס אשראי, ומקשות על כל ההתנהלות שלו בחשבון, לרבות ניהול תזרים המזומנים ברמה היומיומית.
בנסיבות בהן ייקבע כי במקרה הספציפי של החייב, אין כל סיבה כלכלית מוצדקת להטיל עליו מגבלות כאלה ואחרות במטרה להגן על הציבור מפני התנהלות, ניתן יהיה לפעול לביטוח ההגבלה על החשבון ללא היתקלות בקושי חריג.
כאשר בודקים חשבון מוגבל של לקוח בנק לאומי, במקרה שההגבלה נעשתה מצד הבנק בשל סירוב של מעל תשעה צ'קים ללא כיסוי, לא יהיה אפשרי לבטל את ההגבלה, אלא על ידי עתירה לצו שיפוטי מטעם בית משפט, וגם רק לאחר שהמבקש הראה והוכיח כי היה אפשר לכבד את השיקים שסורבו על ידי הבנק או כי סיטואציה אירעה בשל טעות או בתום לב, אפשר יהיה לפעול למען ביטול ההגבלה על החשבון.

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן