הוראת קבע חוזרת חשבון מוגבל

הוראת קבע חוזרת חשבון מוגבל, היא אחת מהבעיות האפשריות במצב של חשבון מוגבל בבנק.

ביטול הגבלה בבנק הוא הצעד המיידי המתבקש.

על פי חוק צ'קים ללא כיסוי, משנת תשמ"א, חשבון בבנק ישתנה לחשבון מוגבל  במידה ובמשך של 12 חודשים לא כובדו עשרה צ'קים או יותר, שמשויכים לחשבון, כאשר בין כל צ'ק שחזר יש הפרש של חמישה עשר ימים לפחות.

לקוחות הבנק בנק שרשומים בחשבון בתור מיופי כוח או כבעלי הרשאת חתימה, יקבלו אף הם התראה מהבנק ע הסכנה בו נמצא סטטוס החשבון, וזאת לאחר חזרה של חמישה צ'קים. הודעה ראשונית זו נועדה כדי לנסות למנוע מצב של החמרה ועוד צ'קים שיחזרו ולא יכובדו, ובכך למנוע מהחשבון להפוך למוגבל.

את ההתראה על הצ'קים החוזרים והאזהרה לפני הפיכת החשבון לחשבון מוגבל, הלקוחות יקבלו ישירות מהבנק, בתוך 5 ימי עסקים מהמועד שסורב השיק ה-5.

אחרי שהשיק העשירי לא כובד, הבנק ישלח לבעלי החשבון הודעה על השינוי לחשבון מוגבל, ואת ההודעה הזו יקבלו גם מורשי החתימה ומיופי הכוח. לצד זה, תצא הודעה על השינוי גם למפקח על הבנקים.

במידה ויש הוראות קבע בחשבון הן אינן מכובדות עקב חוסר כיסוי, הדבר נרשם בבנק ומצטרף לשורת הסיבות להפיכת החשבון מוגבל.

מהי המשמעות של חשבון מוגבל עבור הלקוח?

במידה ויש סיכון ממשי להפיכת חשבון הבנק לחשבון מוגבל, זה אומר שהלקוח יהיה מוגבל בפעולות בחשבונו, וכמובן שהוא יסומן ברשימת הלקוחות הבעייתיים בבנק אליו משויך החשבון, בבנק ישראל וב-BDI. המשמעות העיקרית לכך, היא הטלת הגבלות שונות על התנהלות אותו לקוח, ועל דירוג האשראי שלו שייפגע ויש לכך משמעויות לטווח הארוך. המשמעות העיקרית של חשבון מוגבל היא ביטול האפשרות לשלם בצ'קים. הלקוח לא יוכל להשתמש באמצעי תשלום זה מכאן והלאה למשך תקופת ההגבלה, וחמור אף יותר, צ'קים שכבר ניתנו לא יכובדו ממועד החלת ההגבלה, דבר שעשוי ליצור מצבים לא סימפטיים כלל בין הלקוח לבין אנשים ששילם להם בשיק. במידה והחשבון המוגבל הוא חשבון המשותף לשני אנשים, כמו למשל בני זוג, כדאי שאחד מבני הזוג יצא מבעוד מועד מאותו החשבון, ויפתח חשבון נפרד. הפרדת הכוחות מבחינת חשבונות הבנק הזו תהיה לערובת עבור בעלי החשבון והשותף/ה לחשבון הבנק.

כיצד לקוח בעל חשבון מוגבל יוכל להתנהל בחשבון הבנק המוגבל?

  • לשלם בכסף מזומן.
  • לשלם בהוראות קבע.
  • להשתמש בכרטיס אשראי בהתאם להסדר עם הבנק (החוק לא אוסר על הבנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל אך הבנק גם רשאי לבטל את האשראי ללקוח בכל עת).
  • להשתמש בכרטיס דביט (חיוב) לצורך ביצוע תשלומים (אלא אם ההוצאה לפועל אסרה זאת במפורש).
  • לבצע הפקדות לחשבון.
  • לבצע כל פעולה שאינה משיכת שיקים בחשבון זה.
  • למשוך שיקים בחשבונות בנק אחרים שלא הוגבלו.


חשוב מאד לפנות לעורך דין שיטפל עבורכם – ביטול הגבלה בבנק 

 משך תקופת ההגבלה

תקופת ההגבלה היא למשך שנה, החל מהמועד שנקבע בהודעה מהבנק. שיקים שיתקבלו בתקופה זו לפירעון יסורבו בשל "חשבון מוגבל".

החשבון יהיה בהמתנה למשך חמישה עשר יום ממועד הוצאת ההודעה על ההגבלה ללקוח.

יש לציין כי הבנק יוכל לסרב לתת אשראי, (ולא רק הבנק, גם חברות אשראי חוץ בנקאיות) וכן להנפיק פנקסי צ'קים ללקוח גם כשמסתיימת תקופת ההגבלה.

מידע על פרטי החשבונות המוגבלים כמומס' חשבון, פרטי הבנק והסניף ,סיום מועד ההגבלה וכן הלאה, יפורסמו על ידי בנק ישראל.

המידע מופץ על ידי בנק ישראל לכל הבנקים, שאינם רשאים לעשות בו שימוש לאחר 3 שנים ממועד סיום ההגבלה, (מלבד הבנק שהחיל את ההגבלה, ואינו מוגבל בזמנים).

 

 

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן