האם מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק?

במדינת ישראל, כבכל מדינה מתוקנת, לכל תושב מגיעה הזכות הבסיסית לנהל חשבון בנק, אף במידה והוא מוגבל באמצעים. הבנקים, מצדם, חייבים לאפשר לפלוני אלמוני לפתוח אצלם חשבון בנק, במידה וזה רצונו. לשון החוק, בהתאם לחוק הבנקאות, שנחקק בשנת 1981, סעיף 2 (א), הוא כלהלן – "בנק אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי, מסיבות שאינן סבירות". ובמאמר זה נחקור את השאלה – " האם מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק"?, כאשר קודם כל נבין לעומק מה זה בכלל לקוח מוגבל באמצעים.

 

מה הם הקווים לדמותו של מוגבל באמצעים ושל מוגבל חמור?

בהקשר לשאלה – "מה הם הקווים לדמותו של מוגבל באמצעים ושל מוגבל חמור?", נסביר מיד. ונתחיל עם מוגבל באמצעים. המוגבל באמצעים יהיה מי  שהנפיק עשרה צ'קים מאותו חשבון בנק שלו, במשך שנה אחת, וכולם חזרו, בהתאם לחוק הצ'קים ללא כיסוי, שיצא לאור בשנת 1981. החוק נסמך על ההשקפה, כי עברו מזה חמישה עשר יום בין הצ'ק הראשון שחזר לבין הצ'ק האחרון שחזר. ולמען חידוד האמירה הזאת, נפשט את הנאמר. במידה ונתתם לבעל עסק או לאדם פרטי צ'ק, צ'ק אשר מועד הפירעון שלו עבר, והוא מפקיד את כל עשרת הצ'קים שנתתם לו בד בבד, וכולם חזרו, מכל סיבה שהיא, כי אז אין סיבה מוצדקת להגביל את החשבון בנק שלכם. ונסייג את אמירתנו, בעובדה, כי צ'קים אלו שחזרו מחמת חוסר כיסוי מספיק הם אלו שיפעלו לטובתכם, אך אין הכוונה לצ'קים שחזרו בשל טעות טכנית, כמו למשל – צ'ק לא ברור מרוב קשקושים עליו, או לחלופין מועד וחתימה שאינם נכונים. על פי החוק, כאשר חזרו לכם כבר אחד עשר צ'קים, מחמת אי כיסוי, תהיו מוגבלים בחשבון ולא תוכלו להשתמש יותר בצ'קים שלכם. בשנה שתוכרזו בתור מוגבלים באמצעים לא יהיה באפשרותכם לפתוח חשבון בנק. כל צ'ק שסירבו לקבל אותו, בשל חוסר כיסוי, מוחזק אל מולכם במשך שניים עשר חודשים. לאחר שנה קלנדרית, ממועד הפקדת הצ'ק, גורעים אותו מהרשימה השחורה. ונספר לכם קצת על מוגבל באמצעים חמור. ראשית כל, כדאי שתבינו, כי במידה ואתם מנהלים מספר חשבונות בנק, תיהנו מהספק – מן ההיבט אחד, יש סכנה שגם חשבונות אלו יוגבלו באמצעים. ומן ההיבט השני, למזלכם, החוק מותיר בפניכם להמשיך להשתמש בצ'קים, ולבצע כל פעילות בחשבונות הבנק שלכם, שטרם הוגבלו. תהיו עדיין בסנה, כל עוד אחד מחשבונות הבנק שלכם מוגבל באמצעים, במשך שלוש שנים בתום ההגבלה מהחשבון בנק, וחמור מכך באם יגבילו לכם עוד חשבון בנק באותו ציר הזמן, כי אז תהפכו ללקוח מוגבל באמצעים חמור. מדובר אודות הרבה יותר סנקציות, אשר אוסרות, בין השאר, על ביצוע כל פעולה בנקאית.

האם מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק?

באשר לשאלה המשמעותית "האם מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק?", נשמח להשיב. נתחיל מהעובדות. מי מבינכם שכבר היה חייב מוגבל באמצעים, ואנו באמת שמבינים ללבכם, בוודאי יוכל להעיד שמדובר במצב קשה ובעייתי עד מאוד. אי אפשר להתנהל באופן כספי ושוטף, בלי האפשרות שיהיה בידכם חשבון בנק פעיל. זאת ממש הסיבה שבגינה החליט המפקח על הביטוח לשקול כי יש לייחס לשירות של חשבון בנק פעיל כאלמנט הכרחי וחיוני, כמו גם לאלמנט בסיסי, לשם התנהלות פיננסית. למרות זאת, קיימים במדינת ישראל בנקים למכביר שלא מקבלים "בזרועות פתוחות", בלשון המעטה, את המוגבלים באמצעים, ואינם נאותים לפתוח להם חשבון בנק אצלם. למרות שהם חייבים לעשות זאת, על פי לשון החוק, הם ממשיכים בסירובם העיקש. אך יש "אור בקצה המנהרה", המשיכו לקרוא ותבינו הכול.

האם חייב מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק?

שאלת המיליון דולר – האם חייב מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק"?, נתחיל מזה שהמחוקק בשום פנים ואופן איננו אוסר על הבנקים לסרב לפתוח חשבון בנק לחייב מוגבל באמצעים. על פי חוק הבנקאות, נאסר על הבנק לסרב לפתוח חשבון עובר ושב, כמו גם לנהל את חשבון זה, למי שמוגבל באמצעים. סייג לאמירה זאת, הוא ההתניה שבמידה ולבנק יש סיבה סבירה למאן לפתיחת חשבון הבנק. מכיוון שלשון החוק אינה מגדירה כראוי את המונח, כי אז בתי המשפט נאלצו להבהיר אותו בדיון מעמיק. עם חלוף השנים, התדיינו בין כותלי בית המשפט דיונים רבים בהקשר לסוגיה זאת, כאשר, בין היתר, נקבע שבחשבון שבו נערכות פעולות בהקשר להלבנת הון, כי אז זאת סבירות נאותה לסרב להמשיך לתת בידי הלקוח להמשיך ולנהל את חשבונו בבנק. אבל באופן כללי, כל בנק מחויב, על פי חוק, לאפשר ללקוח, אף באם הוא מוגבל באמצעים, לפתוח חשבון, עם הגבלות כאלו ואחרות.

האם חייב מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק על פי בנק ישראל?

באשר לשאלה הייחודית הזאת "האם חייב מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק על פי בנק ישראל"?, נמהר להבהיר את הסוגיה. בנק ישראל לגמרי בעד החייבים המוגבלים. בנק ישראל אף הגדיל לעשות, למען יראו וייראו את גודל התמיכה שלו, בעוד הוא הוציאה הנחיה, אשר איננה משתמעת לשתי פנים. ההנחיה שלו מדגישה את העובדה, כי כל בנק, ברחבי מדינת ישראל, אל לו לסרב לפתוח ללקוח מוגבל באמצעים, חשבון של התנהלות עובר ושב, רק בשל הסיבה שהוא חייב באמצעים בשל מצב כלכלי קשה, תוך כדי היקלעותו לחובות. זאת ועוד, בנק ישראל סיפק הנחיה חד משמעית, אשר לפיה אף בנק בארץ לא רשאי לסרב לפתוח ללקוח מוגבל באמצעים חשבון עובר ושב בשל העובדה כי חזרו לו יותר מעשרה צ'קים, מה שהפך אותו באופן אוטומטי ללקוח מוגבל באמצעים, או לחלופין בשל העובדה שלאורה מתנהלים כנגד הלקוח הליכים של הוצאה לפועל, ישנים או נוכחיים, והוא בהליכי פשיטת רגל. הבטחנו לכם בשורות משמחות, והרי לכם.

האם מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בבנק הדואר?

ובאשר לשאלה האחרונה – " האם מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בבנק הדואר?", נשמח להשיב – בהחלט שכן. בנק הדואר מאמץ לחיקו כל לקוח באשר הוא, המדיניות בבנק הדואר מוצקה וברורה. מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק בבנק הדואר, ברגע שיחפוץ בכך. אך עלייה וקוץ בה. בבנק הדואר לא תיהנו ממסגרת אשראי. תיאלצו להתנהל רק במזומן. לא תקבלו פנקס צ'קים, מן הסתם, ולא כרטיס אשראי מסורתי. יש לכם כסף בחשבון הבנק? תוכלו להתנהל בנון שלנטיות. אין לכם כסף בחשבון הבנק? לא תוכלו להוציא אפילו שקל אחד.

לסיום,

בנוגע לשאלה – חייב מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק? נשמח להגיד לכם, שבוודאי שכן. במידה והגיעה אליכם הבשורה הקשה שהגבילו את חשבון הבנק שלכם, אל לכם להיכנס למרה שחורה, ולהרים ידיים. לכל בעיה ניתן למצוא פתרון. צרו קשר לאלתר עם עורך דין מומחה לתחום חדלת פירעון. אפשר לערער על סיטואציה של מוגבלות באמצעים. באפשרותכם להגיש ערעור על כל צ'ק שהוצאתם והוא ברשימת ההגבלה. מספיק שצ'ק אחד שהוחזר יתגלה כלא נכון, ואז תצאו מרשימת המוגבלים. לזמן יש משמעות ניכרת. עומדים בפניכם רק שבועיים מיום החזרת הצ'ק העשירי, ועד שתהפכו ללקוח מוגבל באמצעים. תנצלו את הזמן בחוכמה, ותציידו את עצמכם עם עורך דין ששמו יצא לפניו, אשר יגיש בשמכם לאלתר ערעור לבית משפט השלום. יתרונו של ערעור זה מקנה לכם השהיה של ביצוע ההגבלה בחשבון, עד אשר יגיע הערעור שלכם לכדי בירור מעמיק.

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן