בדיקת לקוח מוגבל בבנק

בדיקת לקוח מוגבל בבנק זוהי בדיקה שעורך דין מבצע עבור לקוח אשר מיודע על הגבלות שהוחלו על חשבונו והפיכת החשבון לחשבון מוגבל. בדיקת לקוח מוגבל בבנק נעשית כאשר ישנה בעיה בחשבון של הלקוח, שבגינה הטיל הבנק הגבלות על הפעילות בחשבון.

לקוח מוגבל בבנק יצטרך להתנהל בכפוף להגבלות שהוטלו על חשבונו, ובחוסר הנוחות הנלווית למצב. למשל, הלקוח לא יוכל להזמין פנקסי שיקים, ולהשתמש בהם כאמצעי תשלום. יש מצבים בהם גם לא יתאפשר לו לקבל כרטיס אשראי מהבנק. פה נפרט על ההשלכות בפועל של חשבון מוגבל, מתי ואיך אפשר לבקש בדיקת מצב של לקוח מוגבל בבנק, כיצד מתמודדים עם חשבונות מוגבלים, וכן הלאה.

ההחלטה לשנות חשבון לחשבון מוגבל נעשית במערכת הבנקאית, ומצב זה מתרחש במידה והבנק הבחין כי חזרו 10 צ'קים בחשבון או אם קיבל הנחיה להטלת ההגבלות מרשות האכיפה והגבייה – ההוצאה לפועל.

הנחיה זו ניתנת פעמים רבות במצב של חייבים כחלק מהטלת מגבלות על לקוחות שנגררו לחובות, או לחלופין במקרים אחרים, בהם כמוגדר על פי החוק, במשך שנים עשר חודשים, סורבו בחשבון הבנק לפחות עשרה צ'קים שלא היה ניתן לפרוע, בגלל חוסר כיסוי.

כל מיני שאלות צצות כשמדברים על חשבון מוגבל בבנק ועל בדיקת חשבון מוגבל.

אילו הגבלות יש על חשבון בנק מוגבל וכיצד הן משפיעות על הלקוח באופן ישיר?.

כאן תוכלו לקבל את התשובות לשאלות השונות.

באיזה מקרים בנק ישראל מגדיר לקוח מוגבל ומתי יש לבצע בדיקת לקוח מוגבל בבנק?

בדיקת לקוח מוגבל בבנק מתבצעת בדרך כלל במערכת הבנקאית או על ידי גורם מקצועי אחר כמו עורך דין שמתמחה בטיפול בחייבים, שיוכל ללוות אתכם בתהליך, כדי להבין האם באמת קיימת הגבלה על החשבון ומה הסטטוס שלכם בבנק בדיוק.

בדיקת לקוח מוגבל – חשבון מוגבל,  לפי חוק השיקים ללא כיסוי, משנת תשמ"א 1981, קובע כי חשבון בנק ישתנה לחשבון מוגבל  אם במהלך 12 חודשים סורבו 10 שיקים ששייכים לחשבון הבעייתי, או יותר כמובן, כאשר ישנו הפרש של 15  ימים בין כל שיק.

לקוח אשר מופיע בחשבון כבעל הרשאת חתימה או כמיופה כוח, יקבל אף הוא הודעה מסודרת מהבנק לאחר שסורבו 5 צ'קים, וזאת על מנת לנסות ולמנוע החמרה במצב וצ'קים נוספים שיחזרו, וכמובן, למנוע מחשבון הבנק להשתנות למוגבל.

את ההודעה על הצ'קים שסורבו וההתראה טרם הפיכת החשבון לחשבון מוגבל, יקבלו הלקוחות מהבנק, לאחר 5 ימי עסקים מהמועד בו הופקד ולא כובד הצ'ק ה-5.

לאחר שהצ'ק העשירי חוזר, הבנק ישלח הודעה על שינוי החשבון לחשבון מוגבל, לבעל החשבון ולכל מורשי החתימה ומיופי הכוח שבו, ובמקביל לכך, תועבר הודעה על השינוי למפקח על הבנקים.

לקוח מוגבל מה זה אומר?

במידה ויש סיכון אקוטי לשינוי סטטוס לקוח הבנק (לא משנה אם הוא לקוח פרטי או עסקי) למוגבל,  משמעות הדבר היא שהלקוח יוגבל בפעולות לניהול החשבון, ויירשם כלקוח בעייתי במערכת הבנק, בבנק ישראל וב-BDI. בנוסף, הדירוג של אותו לקוח ייפגע ויש לזה משמעויות ארוכות טווח.

המשמעות הראשונה של חשבון מוגבל היא ביטול האפשרות להשתמש בפנקסי שיקים כאמצעי תשלום. הלקוח לא יוכל להשתמש שצ'קים יותר זה יותר, ונוסף על כך צ'קים שכבר נתן לא יכובדו על ידי הבנק מהרגע בו הוחלו ההגבלות על החשבון, מה שכמובן יכול ליצור מצבים לא סימפטיים כלל בין הלקוח לבין אנשים שקיבלו ממנו צ'קים לתשלום. אם החשבון המוגבל הוא חשבון משותף לכמה אנשים, כמו למשל בני זוג, כדאי מאוד שאחד מבני הזוג יצא מבעוד מועד מהחשבון הבעייתי, ויפתח חשבון נפרד (אפשר באותו הבנק או בבנק אחר). החשבון הנפרד הזה יהיה לרשת ביטחון.

אם חשבון בנק אחד הופך להיות חשבון מוגבל, שני בני הזוג אשר שותפים בחשבון יסתבכו עם הבנק ויוגדרו כלקוחות מוגבלים, באם יהיה חשבון אחר בנפרד, אחד מבני הזוג יוכל לזכות במרווח נשימה בחשבון הבנק השני שלו, וכמובן שבמידה ובן או בת הזוג יצאו מהבעלות בחשבון הבעייתי, ולא יהיו קשורים אליו, ולא יוכרזו כלקוחות מוגבלים.

כאמור, בכל שלב כדאי ואף רצוי להיעזר בליווי של עורך דין המתמחה בחייבים כדי שיבצע בדיקת לקוח מוגבל בבנק, ויבין מה הרקע למצב, מה הסטטוס הנוכחי בבנק, ואיך אפשר לפתור את הבעיה.

יש לציין שהטיפול בחשבון מוגבל לא מסתכם בחלק הטכני. יש לערוך בדיקה מעמיקה ויסודית ולטפל בבעיות שהובילו למצב וגרמו לחשבון שלכם להפוך לחשבון מוגבל, ככה שהבעיה לא תחזור שנית וכמובן שלא תחמיר.

כמו כן שבמידה והבנק יחליט להטיל הגבלות נוספות על אותו לקוח, במהלך שלוש שנים מהמועד בו הוחלו ההגבלות לראשונה על חשבון הבנק, ויש להניח שהחשבון ישתנה לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, מצב שצריך להימנע מלהגיע אליו.

אם חשבון הבנק יהפוך לחשבון מוגבל וחשבון הבנק משתנה למוגבל בנסיבות מחמירות, ההגבלות על בעלי החשבון יהיו חמורות יותר מההגבלות במצב של חשבון מוגבל, וההשלכות ילוו את הלקוח הלקוח המוגבל למשך שנתיים קדימה לכל הפחות. נוסף על כך, הרבה יותר קשה, משמעותית, לערוך בדיקת חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות ולהשיג פתרון למצב כזה, ככה שכדאי להימנע מלהגיע לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות זו בכל דרך, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין שמבין בתחום.

לקוח מוגבל בבנק בנסיבות מחמירות

סעיף 3ג לחוק הצ'קים ללא כיסוי, מגדיר שלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח אשר חשבון הבנק בניהולו שונה לחשבון מוגבל, ובזמן התקופה בה החשבון היה מוגבל, חשבון אחר של אותו לקוח השתנה גם כן לחשבון מוגבל.

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, הוא חשבון מוגבל שלבעלי החשבון המנהלים את החשבון לבדם או עם שותפים אחרים, יש יותר מחשבון אחד במצב של חשבון מוגבל, או לחלופין, שישנו חשבון בניהולם שהוטלה עליו הגבלה בפעם השנייה או מעבר לכך.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות יישאר כך  שנתיים, כאשר בשנתיים אלו, יחולו על בעל החשבון כל המגבלות אשר מוטלות על לקוחות מוגבלים כרגיל, אך במידה וההגבלה משתנה והופכת להיות תחת נסיבות מחמירות, וללקוח ישנם  חשבונות אחרים בבנק בניהולו, כל החשבונות שלו יהפכו גם הם לחשבונות מוגבלים, ולא רק ה חשבון בו חזרו השיקים. כמו כן, ההגבלות השונות יחולו גם על חשבונות בהם שותף הלקוח, או בחשבונות מוגבלים בהם הוא רשום מיופה כוח.

אם לקוח מוגבל בבנק בנסיבות חמורות הוא בעל חשבון בנק שאינו  בסטטוס מוגבל, וישנם שותפים אחרים בניהול החשבון – גם השותפים יהיו בעצמם לקוחות מוגבלים,  רק בגלל החשבון המשותף הבעייתי.

אף על פי כן, למרות אותו לקוח שבגללו קרתה הבעיה, לשותפים האחרים בחשבון יתאפשר לפתוח לעצמם חשבונות בנק אחרים בלי כל בעיה, וללא שום הגבלות.

דבר נוסף שחשוב לציין, הוא שהשותפים בחשבון הבנק המוגבל יוכלו לבחור להוציא את הלקוח שהבעיה נגרמה בגללו מניהול החשבון המשותף ביניהם. ובכך להשתחרר מההגבלות החמורות שהוטלו על חשבונם בבנק.

אפשרות נוספת שעלולה להוביל את החשבון שלכם להפוך לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, היא במידה והחשבון הוכרז כבר בעבר כחשבון מוגבל ועכשיו, עתיד להפוך למוגבל שוב, וזאת באם עתידה לחול עליו ההגבלה בטווח זמן של שלוש שנים ממועד ביטולה של ההגבלה הקודמת שחלה  על חשבון הבנק.

המשמעות היא בעיקר מבחינת סטטוס הגבלת חשבון בנסיבות מחמירות, היא שכל החשבונות של הלקוח, בהם יש שימוש בפנקסי צ'קים,  הלקוח הפרובלמטי, יוגבלו כל החשבונות באופן גורף.

בעיה אחרת היא שגם במקרה זה יוגבלו חשבונות נוספים בבעלותו של אותו לקוח, בהם יש עוד שותפים שיושפעו מהמצב, וכמו כן גם חשבונות בהם הלקוח מוגדר כמיופה כוח.

כיצד חשבון מוגבל יפריע ללקוח מבחינת ניהול החשבון, שימוש בשיקים ובכרטיס אשראי?

אם חשבון בנק הוא בעייתי ויש סיכון שישתנה לחשבון מוגבל (ולא משנה אם מדובר בחשבון שהוא פרטי או עסקי), משמע שפעילותו של הלקוח בחשבון תוגבל, והלקוח יירשם כלקוח פרובלמטי על המשתמע מכך. הסטטוס 'המכובד' הזה יהיה תקף עבור הלקוח גם בבנק ישראל וב-BDI.

כמובן שדירוג האשראי של האדם ייפגם, מה יכול להישאר ככתם ברקורד שלו למשך זמן רב. נוסף על כך, ישנן השלכות אחרות המשפיעות לטווח הארוך. המשמעות הראשונה של ההגבלה היא ביטול השימוש בשיקים. הלקוח לא יוכל עוד לשלם בשיקים, ושיקים שכבר חילק לתשלום לא יכובדו מרגע שהוטלה ההגבלה.

כמובן שבכל שלב כדאי לפנות לקבל עזרה מאת עורך דין המתמחה בטיפול בחשבונות מוגבלים בבנקים ובבנק ישראל, בכדי שיבררו מה הסטטוס שלכם, מה עומד  מאחורי להגבלה, מה המצב הנוכחי בבנק, וכיצד יתאפשר לטפל בבעיה בהקדם.

יש לזכור כי הטיפול בביטול מצב של לקוח מוגבל בבנק ישראל לא יסתיים רק בחלק הביורוקרטי של הסרת המגבלות והשבת החשבון בבנק למצב רגיל ותקני. חשוב  לערוך בדק בית יסודי ולהבין מהי הסיבה בגינה הגיע הלקוח למצב שחשבון הבנק שלו הוגבל. חשוב מאוד לטפל בשורש הבעיה ולמנוע ממצב זה להישנות בעתיד.

כיצד יוכל להתנהל בחשבון הבנק לקוח מוגבל?

 • תשלום בכסף מזומן.
 • תשלום בהוראת קבע.
 • הלקוח יוכל בכרטיס אשראי בהתאם להסדר עם הבנק (החוק אינו אוסר על הבנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל אך הבנק גם רשאי שלא לעשות כן, ובמידה ויש ברשות הלקוח כרטיס אשראי, הבנק לבטלו בכל עת).
 • הלקוח יוכל להשתמש בכרטיס דביט (חיוב ישיר) לטובת ביצוע תשלומים (למעט אם ההוצאה לפועל אסרה על כך מפורשות).
 • הלקוח יוכל לבצע הפקדות לחשבון.
 • הלקוח יוכל לבצע כל פעולה שהיא לא משיכת שיקים בחשבונו.
 • הלקוח יוכל למשוך שיקים בחשבונות בנק אחרים שברשותו, בתנאי שלא הוגבלו.
 • בנק הדואר מציע שירות של כרטיסי אשראי נטענים ואנונימיים מטעמו. שירות זה מאפשר לבעלי חשבון מוגבל או בעלי חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות להתנהל עם כרטיס אשראי, שהבנק או חברות חוץ בנקאיות סירבו להעניק להם כרטיס אשראי.
 • תחילה, בעלי חשבון מוגבל יכולים בהחלט לפתוח חשבון בנק חדש בבנק הדואר. חשבון מוגבל בבנק מסוים, אינו משפיע על בנק הדואר. בבנק הדואר מאפשרים לחייבים שיש הגבלות על החשבון שלהם לבצע פעולות בנקאיות ללא הגבלה. ברשות דואר מתעלמים נכון להיום מהפרצה הזו בחוק ובינתיים נהנים מהעמלות שהם גובים מלקוחות כאלה.
 • שירותי בנק הדואר מאפשרים לחייבים אשר חשבונם הוגבל או עוקל בעצם לעקוף את המגבלות והעיקולים, ולהשתמש בשירותים בנקאיים אפילו מבלי הצורך להקים חשבון בנק בבנק הדואר. באופן מהיר וקל ניתן להגיע לאחד מסניפי הדואר ולקנות כרטיס אשראי אנונימי רב פעמי, את הכרטיס ניתן להטעין בכסף ולבצע באמצעותו משיכות מזומנים ועסקאות מזומן בכל מקום, בארץ, בחו"ל וגם באינטרנט אונליין.
 • בנוסף על כך, הדואר מאפשר טעינה של כרטיס האשראי גם על ידי העברה בנקאית מחשבון בנק. וכך, למעשה יכול החייב לנהל כספים דרך גוף בנקאי מבלי שהכסף יעוקל ביתרה מקסימאלית של עד עשרים אלף ש"ח.
 • דווקא שירות אחר של בנק הדואר הנקרא מזומן בזמן, אשר באמצעותו אפשר להעביר סכום של עד עשרת אלפים ש"ח באמצעות סניפי הדואר בלי קשר לחשבון בנק, יש הגבלת שימוש על לקוחות שמופיע עיקול על חשבון הבנק שלהם.

בדיקת לקוח מוגבל – האם ניתן לבטל את ההגבלה על החשבון בבנק?

הגבלה אשר מטיל בנק ישראל נוסף להגבלות אחרות על החשבון בבנק, חוסמות את הפעילות של החייב, אינן מאפשרות לו לקבל אשראי, וכמובן מקשות מאוד על ההתנהלות הפיננסית שלו, כולל ניהול המזומנים בחשבון ברמת היומיום.

באם מדובר בלקוח חייב אשר ביקש להשית על עצמו את ההגבלה באמצעות הגשת בקשה לאיחוד תיקים אצל רשם ההוצאה לפועל, לא יהיה ניתן לבטלה.

בנסיבות בהן יש להסיק כי במצב של הלקוח החייב לבנק, אין בפועל כל הגיון כלכלי להטיל עליו מגבלות במטרה להגן על הציבור מפניו – כי בסופו של דבר זוהי המטרה העיקרית של ההגבלות על החשבון, הגנה על הציבור מפני משיכת שיקים ללא כיסוי, וכן הגנה על החייב שלא ייצור לעצמו חובות נוספים ויחמיר את מצבו הכלכלי,  יהיה אפשר לבטל את ההגבלה.

כאשר אנו בוחנים הגבלת חשבון בנק שנעשתה בעקבות חזרתם של מעל 9 צ'קים ללא כיסוי, לא ניתן יהיה לבטל את ההגבלה.

במקרים כאלה צריך לעתור לצו שיפוטי של בית משפט, ולאחר שמגיש הבקשה הוכיח כי היה מקום לכבד את אותם הצ'קים שסורבו על ידי הבנק, ניתן יהיה לפעול לביטול ההגבלה על החשבון.

תקופת ההגבלה היא למשך שנה, החל מהמועד שנקבע בהודעה מהבנק. שיקים שיתקבלו בתקופה זו לפירעון לא יכובדו בשל חשבון מוגבל.

יש לציין כי הבנק יוכל לסרב לתת אשראי, (ולא רק הבנק, גם חברות אשראי חוץ בנקאיות) וכן להנפיק פנקסי שיקים ללקוח גם משנסתיימה תקופת ההגבלה.

בשורה התחתונה, כאשר מדובר בהגבלה שמקורה מוטל בספק, אפשר יהיה לבטלה במידה והחייב מוכיח שהמצב אירע בתמימות או בשוגג, וכי הוא כעת פועל להסדיר את החוב ומוכן למסור מידע בשקיפות מלאה על כל הכנסותיו והוצאותיו.

כמובן שניתן לפנות לבנק ישראל לבירורים שונים ו/או הגשת תלונה בנושא, ו/או באם עלתה סברה כי החשבון הפך לחשבון מוגבל בשל טעות במערכת הבנקאית.

אם קרה ורשם ההוצאה לפועל מצא לנכון להסכים לבקשה לביטול ההגבלה בבנק ישראל, במידה והוא נוכח לראות שאכן אין באמת סכנה של יצירה של חובות נוספים מצד הלקוח – בעל החשבון.

לדוגמא, כאשר החייב סגר את העסק שלו, שבגללו נקלע לחובות, ועכשיו הוא עובד רק כשכיר ומושך צ'קים לטובת תשלום שכירות בלבד, נשאלת השאלה האם צריך לאפשר לחייב שימוש בכרטיס אשראי, ולהעניק לו אשראי בהתאמה, האם הוא ראוי לכך.

במהלך משבר הקורונה עלתה סיבה נוספת לביטול ההגבלה, שיכולה להיות מוגשת מטעם החייב, וזאת נוכח המצב והשינויים בנסיבות בעקבות הקורונה, הדוחקות את הלקוח לבצע פעולות 'מרחוק', באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט למשל, וגם בשל  סיבה זו, יהיה פשוט יותר להקל בהגבלות כנגד החייב, ולענות בחיוב לבקשתו לביטול ההגבלה על החשבון שלו בבנק.

בכל מצב כדאי מאוד לפנות להיוועץ ולהיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בטיפול בחייבים, כדי שיסייע להתקדם לפתרון הבעיה, ביעילות ובמהירות האפשרית.

 

 

 

 

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

להתייעצות ראשונה ללא עלות

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב   קרא עוד 

Call Now Button דילוג לתוכן